OM DITT PROVSVAR FÖR ANTIKROPPAR MOT COVID-19

Om positivt provsvar - du har antikroppar mot covid-19

Innehållet gäller Västmanland

Om ditt provsvar visar positivt har antikroppar mot coronavirus SARS-CoV2 påvisats. Det betyder att du har antikroppar och ett visst skydd mot att bli sjuk i covid-19

Ett positivt antikroppstest visar att du haft sjukdomen. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och ger ett helt eller delvis skydd mot covid-19.

Enligt Folkhälsomyndigheten innebär ett positivt antikroppstest sannolikt lägre risk att insjukna i covid-19 i ungefär sex månader från provtagningstillfället. Det betyder också mindre risk att smitta andra.

Kan jag umgås med personer i riskgrupp nu?

Om du fått ett positivt svar på ett antikroppstest har du möjlighet att umgås med andra personer, även dem som tillhör en riskgrupp. Men du måste fortsätta följa de generella rekommendationerna om att hålla avstånd, att avstå från större sociala sammanhang, att tvätta händerna ofta och att stanna hemma när du känner dig sjuk.

Kan jag, som tillhör en riskgrupp, umgås med andra personer nu?

Du som tillhör en riskgrupp och har antikroppar, kan umgås med andra personer om ingen av er har förkylningssymtom. 

Mer information

Till toppen av sidan