Frågor och svar om egenprovtagning mot covid-19

Innehållet gäller Västmanland

Se svar på vanliga frågor om provtagning för covid-19 och hur du läser och tolkar ditt provsvar.

På sidan Om covid-19 – coronavirus hittar du information om olika symtom, vad du behöver tänka på och hur du ska göra om du tror att du är sjuk. 

Var hittar jag tjänsten för att beställa egenprovtagning? 

Du kan beställa egenprovtagning och få provsvar på följande sätt:

Du som inte är folkbokförd i Västmanland bokar tid genom att ringa 021-17 30 00 eller genom att chatta med 1177 i Region Västmanland.

Jag har inte fått mitt provsvar trots att jag väntat i över fyra dygn, vart kan jag vända mig?

Om du inte fått ditt provsvar efter fyra dygn (96 timmar) ska du beställa och ta ett nytt prov.

Kan jag leva som vanligt under tiden jag väntar på mitt provsvar?

Nej, vuxna och barn med symtom måste följa förhållningsreglerna som vid bekräftad covid-19 i väntan på provsvar. Läs mer om förhållningsreglerna. Det gäller även om du delat bostad med någon som varit smittsam.

Om du inte har symtom, och inte har delat bostad med någon som varit smittsam, och har lämnat prov inom ramen för smittspårning ska du behöver du vara extra uppmärksam på symtom och träffa så få personer som möjligt. Detta gäller såväl inomhus som utomhus. Avstå tex från fotbollsträning i väntan på provsvar. 

Arbeta hemifrån om du har möjlighet. För barn gäller olika riktlinjer för distansstudier beroende på årskurs:

- Barn i låg- och mellanstadium går i skolan i väntan på provsvar.

- Barn i högstadiet går i skolan i väntan på provsvar när det är fråga om enstaka barn. I samband med en provtagning av en hel skolklass tar skolan efter samråd med smittskyddet beslut om undervisning ska genomföras på distans i väntan på provsvar.

- Barn i gymnasieskolan tar kontakt med skolan för att få besked om eleven ska vara i skolan eller få distansstudier i väntan på provsvar.

Jag är folkbokförd i en annan region men studerar i Västmanland kan jag testa mig?

I Västmanland kan alla beställa egenprovtagning, även om du är folkbokförd på annan ort. För att boka kan du chatta med 1177 i Region Västmanland eller ringa 021-17 30 00, välj knappval 1. Öppet vardagar 9-17.

Hur hittar jag mer information om hur jag loggar in i tjänsten för beställning av egenprovtagning?

Du kan följa en instruktion på sidan så bokar du egenprovtagning - steg för steg

Jag har varken svenskt personnummer eller reservnummer. Hur gör jag för att boka provtagning?

Du ringer 021-17 30 00, välj knappval 1. Öppet vardagar 9-17.

Var och när kan jag genomföra egenprovtagning?

När du loggat in och gör din beställning väljer du hur du vill genomföra ditt test. Platser, startdatum, tillgänglighet och öppettider kan variera, därför finns ingen allmän information om platser och öppettider. Du måste logga in för att se vilka alternativ du har att välja på just nu.  

  • Drive- in platser - provtagningen sker enbart i egen bil. Du åker till en uppställningsplats där du får ett testkit som du använder på plats. Du lämnar in ditt prov på platsen.   
  • Apotek - Ett ombud hämtar ut ett testkit på ett apotek. Ombudet behöver visa både sin egen och din legitimation. När du genomfört testet lämnar ett ombud sedan in ditt prov på samma apotek. Du ska inte besöka apoteket själv. Det gäller även om du provtar dig utan symtom eller har vaccinerat dig.
  • Hemleverans - Ett testkit levereras hem till dig. Personen som levererar testet väntar medan du genomför testet och tar sedan emot ditt prov.  

Vilka provtagningsplatser och apotek kan jag välja mellan?

Antal platser och apotek kan variera över tid, därför behöver du logga in för att se aktuella provtagningsställen och apotek för uthämtning via ombud.

Vilka tider har provtagningsplatserna öppet?

Logga in för att se tillgängliga tider just nu. 

Jag har inget ombud som kan hämta ut ett test åt mig, hur ska jag göra min egenprovtagning?

Om du inte kan få hjälp av ett ombud som hämtar ett testkit åt dig ska du välja drive-in plats för egenprovtagning i egen bil eller beställa hem egenprovtagning. 

Jag har ingen bil, hur ska jag göra min egenprovtagning?

Drive- in platser gäller endast för bilburna då provtagningen sker i egen bil. Om du inte har någon bil väljer du i första hand att hämta ut ett testkit på apotek via ombud och i andra hand hemleverans av testkit.

Kan jag ringa 1177 och beställa egenprovtagning?

Du kan beställa egenprovtagning och få provsvar på följande sätt:

Vem får ta prov för covid-19 på vårdcentral?

Om du är sjuk och behöver bedömning av sjuksköterska eller läkare ska du kontakta din vårdcentral. 

Om du har milda symtom hänvisas du i första hand till egenprovtagning. Om du saknar möjlighet att logga in på 1177.se kan du ringa telefonnummer 021-17 30 00, välj knappval 1. Öppet vardagar 9-17.

Om du behöver hjälp med provtagningen och saknar någon som kan hjälpa dig kan du vända dig till din vårdcentral för att boka tid för provtagning.

Kan jag provta mig om jag inte har några symtom?

Om du inte har några symtom ska du bara provta dig som en del i smittspårning. Du blir i så fall kontaktad och uppmanad att boka tid för egenprovtagning. 

Mitt prov visar att jag har påvisad covid-19, vad ska jag göra nu? 

Du ska läsa Information till dig med bekräftad covid-19 och följa förhållningsreglerna samt medverka i smittspårning.

Hur länge ska jag vara hemma efter att jag fått mitt provsvar?

Om provet visar att du har covid-19 men du inte har eller får några sjukdomssymtom ska du vara hemma i 7 dagar från den dagen då du tog ditt prov.

Om ett prov visar att du har covid-19 och du har eller får sjukdomssymtom ska du vara hemma i minst 7 dagar från insjuknandedagen varav de sista 2 dagarna ska vara feberfri och du ska känna dig allmänt förbättrat.

En person i vårt hushåll har bekräftad covid-19. Vad händer om någon av oss andra blir smittade under isoleringstiden?

Om någon mer i familjen, under pågående hemisoleringsperiod, får covid-19 påbörjas en ny hemisoleringsperiod på 7 dagar för dem som ännu är friska. Det upprepas varje gång någon ny person i familjen får covid-19.

För barn i förskoleklass och de som är äldre bokas en ny tid för provtagning på dag 5 räknat från provtagningsdagen för den som senast blev positiv för covid-19. Om någon får symtom uppmanas den personen att boka tid nästkommande dag och inte invänta att det gått 5 dagar sedan den som senast fick bekräftad covid-19 lämnade sitt prov.

Den som fått ett positivt prov för covid-19 och varit hemma tills personen har tillfrisknat (minst 7 dygn från insjuknandet varav de 2 sista dygnet feberfri och allmänt förbättrad) bedöms inte längre vara smittsam. Personen kan återgå till förskola, skola och arbete även om det finns personer i hushållet som fortfarande är sjuka i covid-19.

Jag bor i en annan region men är på tillfälligt besök, kan jag testa mig i Västmanland?

I Västmanland kan alla beställa egenprovtagning, även om du är folkbokförd på annan ort. För att boka kan du chatta med 1177 i Region Västmanland eller ringa 021-17 30 00, välj knappval 1. Öppet vardagar 9-17.

Jag kan inte logga in, hur gör jag för att boka provtagning?

Du kan beställa egenprovtagning och få provsvar utan att logga in genom att:

Hur bokar jag provtagning för mitt barn?

För barn i åldrarna 5-13 år kan du boka egenprovtagning som ombud till barnet. Om ditt barn är 13 år eller äldre ska barnet själv boka provtagning. Om ditt barn saknar e-legitimation kan ni ringa 021-17 30 00 och välja knappval 1 för att få hjälp med bokningen.

Varför kan jag inte boka provtagning till barn under 5 år?

Från Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende testning av barn och unga i olika åldrar:

Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för testning av barn och unga (Folkhalsomyndigheten.se)

Kostar provtagningen något?

Nej, provtagningen är kostnadsfri.

Kan jag få ett intyg för utlandsresa om mitt prov visar att jag är frisk? 

Nej, du kan inte få ett friskintyg eller reseintyg i samband med denna provtagning. För att få ett reseintyg behöver du testa dig hos en aktör som utfärdar reseintyg. Vilka aktörerna är hittar du om du gör en sökning på internet. 

Hur går provtagningen till?

Du kommer få en instruktion tillsammans med ditt testkit. Följ instruktionen noggrant. Om den som ska göra testet är i åldrarna 5-15 år ska en vuxen hjälpa till att genomföra testet.  

Hur lång tid tar det till jag får mitt provsvar?

Du får ditt provsvar via 1177 Vårdguidens e-tjänster inom 2-4 dagar, även helgdagar.

Om du inte fått ditt provsvar efter fyra dygn (96 timmar) ska du beställa och ta ett nytt prov.

Hur läser jag mitt provsvar?

Se mer information om hur du hittar och tolkar ditt provsvar på sidan: Om ditt provsvar

Om du har fler frågor om ditt provsvar kan du få rådgivning från vården via chatt. Logga in i chatten och välj alternativet för frågor om provsvar.

Jag har symtom som skulle kunna bero på covid-19 men är inte sjuk att jag behöver vård, ska jag testa mig?

Ja. För att minska smittspridningen i samhället och underlätta smittspårning är det viktigt att alla som har symtom eller som har varit nära någon med covid-19 testar sig.

Kan jag lämna ett nytt test för att kolla om jag har blivit frisk?

Nej. Virusrester kan påvisas i prov i många månader efter genomgången covid-19. Du ska inte lämna ett nytt prov inom 6 månader från det att du har haft covid-19.

Varför ska jag inte testa mig på nytt om jag har haft covid-19 för mindre än 6 månader sedan?

Folkhälsomyndigheten avråder från nytt prov inom 6 månader från det tidigare provtagningstillfället. Virusrester kan påvisas i prov i många månader efter genomgången covid-19. Om du har en sjukdom som kraftigt nedsätter ditt immunförsvar bör du diskutera provtagning med din läkare.

Jag har antikroppar mot covid-19. Ska jag ändå testa mig om jag får symtom på covid-19?

Om du har lämnat blodprov genom stick i armen (venöst blodprov) och analysen har skett på ett kvalitetssäkrat laboratorium, eller om du har tagit ett snabbtest som uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på prestanda, ska du inte testa dig på nytt inom 6 månader räknat från när du var sjuk. Virusrester kan påvisas i prov i många månader efter genomgången covid-19.

Jag är sjuk men är osäker på om mina symtom talar för att jag har covid-19

På sidan om covid-19 kan du läsa mer om olika symtom. Om du fortfarande är osäker kan du ringa 1177 för rådgivning eller höra av dig till din vårdcentral.

Du kan också chatta med vården och få rådgivning. Läs mer om tjänsten att chatta med 1177 Vårdguiden Region Västmanland

Hur gör jag för att logga in på 1177.se?

På sidan Så loggar du in på 1177.se kan du läsa mer om vad som krävs för att logga in och använda tjänsten för egenprovtagning. 

Till toppen av sidan