Smittspårning på skolor, förskolor, föreningar och arbetsplatser

Smittspårning inom föreningar

Innehållet gäller Västmanland

Följande informationsbrev beskriver rekommenderade aktiviteter och tillvägagångssätt till föreningar i de fall där covid-19 konstaterats.

Information om smittspårning till lagledare/tränare/verksamhetsansvarig

En person med covid-19 har varit i verksamheten under smittsam period. Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smitta. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smitta informeras om detta kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

 

Varför får jag denna information?

En person med bekräftad covid-19 har varit i verksamheten under smittsam fas. Personen har uppmanats att informera verksamheten om detta som en del i smittspårningen. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit i kontakt med personen med covid-19. De behöver få information om att det finns en risk att de kan ha blivit smittade.

 

Vad betyder det här för gruppen?

Den som utsatts för smitta uppmanas att träffa så få personer som möjligt till och med 7 dagar efter kontakten/smittotillfället. Det betyder att de som var närvarande vid aktiviteten ska avstå från fritidsaktiviteter under 7 dagar. Detta inkluderar alla som var närvarande vid det aktuella tillfället, dvs såväl deltagare, tränare och lagledare. Detta gäller inte den som är fullvaccinerad eller haft covid-19 under det senaste halvåret, förutsatt att hen är symtomfri.

 

Vad behöver jag göra?

De som kan ha utsatts för smittrisk behöver få information om detta och vad de ska tänka på. Vi ber dig att kontakta de personer som deltog i aktiviteten vid den aktuella tidpunkten och informera dem om att de kan ha utsatts för smittrisk. Nedan följer ett förslag på sms/mail-text du kan använda, som du kan anpassa efter verksamheten:

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Som en del av smittspårningen har jag ombetts att informera alla som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för smitta.

Var uppmärksam på symtom, även lindriga. Avstå från fritidsaktiviteter under 7 dagar räknat från den dagen du utsattes för smitta. Stanna hemma och boka tid för provtagning om du får symtom. De personer i [träningsgruppen, musikgruppen, scoutgruppen] som uppmanas till provtagning även om de inte har symtom får separat information.

Du som är fullvaccinerad och får symtom ska provta dig och avstå från fritidsaktiviteter. Är du symtomfri och fullvaccinerad kan du delta i fritidsaktiviteter.

Du som har haft covid-19 det senaste halvåret och får symtom ska stanna hemma tills du varit feberfri i ett dygn och känna dig frisk."

Olika fritidsaktiviteter medför olika stor risk för smitta. Högre risk för smitta ses vid kroppskontakt och då man är nära varandra inomhus i ett trångt utrymme med dålig ventilation (kan tex vara i ett omklädningsrum). Om du som ledare kan identifiera deltagare i gruppen som har haft kroppskontakt med den som var smittsam, eller som uppfyller kriterier för en nära kontakt (ansikte-mot-ansikte inom 2 meter i mer än 15 minuter, främst inomhus) ber vi dig informera dem om att de ska boka tid för provtagning även om de inte har symtom.
Nedan följer ett förslag på sms/mail-text du kan använda till nära kontakter, som du kan anpassa efter verksamheten:

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Du betraktas som en nära kontakt till den smittade. Det är inte säkert att du har blivit smittad, men för att undvika smittspridning uppmanas du att så snart som möjligt lämna prov för covid-19 även om du inte har några symtom. Läs mer här Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19.

Fortsätt vara uppmärksam på symtom, även lindriga, även om provet inte visar covid-19. Om du är ovaccinerad ska du avstå från fritidsaktiviteter under 7 dagar räknat från den dagen du utsattes för smitta. Stanna hemma och boka tid för ny provtagning om du får symtom. Vi är tacksamma om du meddelar provsvar till [verksamheten] så att ett eventuellt utbrott kan upptäckas tidigt.”

 

Kan det bli aktuellt med utvidgad provtagning?

Om du som ledare får kännedom om 2 eller fler bekräftade fall av covid-19 i den aktuella gruppen inom en 2-veckorsperiod, där smittspridning misstänks ha skett i samband med gruppaktivitet bör hela gruppen uppmanas att lämna prov för covid-19. Ta kontakt med Smittskydd Västmanland, 021-17 30 00 inför provtagningen.

 

Bör jag informera hela idrottsföreningen eller verksamheten om att en person som varit där har konstaterats ha covid-19?

Nej, som regel räcker det med att du informerar den grupp/det lag som är direkt berörd, det vill säga de som deltagit i den aktivitet som du har fått information om.  

 

Ska jag informera dem jag kontaktar om vem det är som har covid-19?

Nej.

 

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som lagledare/tränare eller annan verksamhetsansvarig har frågor kring smittspårningen kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00.

Till toppen av sidan