Driftstörning i vaccinationsbokningen, Region Västmanland

För närvarande råder det driftstörning i vaccinationsbokningen i Region Västmanland. Det innebär att det kan vara svårt att boka tider. Felsökning pågår. 

Information om smittspårning till skolor, förskolor, föreningar och arbetsplatser

Smittspårning inom föreningar

Innehållet gäller Västmanland

Följande informationsbrev beskriver rekommenderade aktiviteter och tillvägagångssätt till föreningar i de fall där covid-19 konstaterats.

Information om smittspårning till lagledare/tränare/verksamhetsansvarig

En person med covid-19 har varit i verksamheten under smittsam period. Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smitta. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smitta informeras om detta kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

Varför får jag denna information?

En person med bekräftad covid-19 har varit i verksamheten under smittsam fas. Personen har uppmanats att informera verksamheten om detta som en del i smittspårningen. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit i kontakt med personen med covid-19. De behöver få information om att det finns en risk att de kan ha blivit smittade.

Vad betyder det här för gruppen?

Den som utsatts för smitta uppmanas att träffa så få personer som möjligt till och med 14 dagar efter kontakten/smittotillfället. Det betyder att de som var närvarande vid aktiviteten ska avstå från inomhusaktiviteter på fritiden under 14 dagar. Detta inkluderar alla som var närvarande vid det aktuella tillfället, dvs såväl deltagare, tränare och lagledare.

Vad behöver jag göra?

De som kan ha utsatts för smittrisk behöver få information om detta och vad de ska tänka på. Vi ber dig att kontakta de personer som deltog i aktiviteten vid den aktuella tidpunkten och informera dem om att de kan ha utsatts för smittrisk. Nedan följer ett förslag på sms/mail-text du kan använda, som du kan anpassa efter verksamheten:

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Som en del av smittspårningen har jag ombetts att informera alla som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för smitta.

Var uppmärksam på symtom, även lindriga. Avstå från inomhusaktiviteter på fritiden som tex idrottsträning och musikskola under 14 dagar. Stanna hemma och boka tid för provtagning om du får symtom. De personer i [träningsgruppen, musikgruppen, scoutgruppen] som uppmanas till provtagning även om de inte har symtom får separat information".

Olika fritidsaktiviteter medför olika stor risk för smitta. Högre risk för smitta ses vid  kroppskontakt och då man är nära varandra inomhus i ett trångt utrymme med dålig ventilation (kan tex vara i ett omklädningsrum). Om du som ledare kan identifiera deltagare i gruppen som har haft kroppskontakt med den som var smittsam, eller som uppfyller kriterier för en nära kontakt (ansikte-mot-ansikte inom 2 meter i mer än 15 minuter inomhus) ber vid dig informera dem om att de ska boka tid för provtagning även om de inte har symtom.

Nedan följer ett förslag på sms/mail-text du kan använda till nära kontakter, som du kan anpassa efter verksamheten:

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Du betraktas som en nära kontakt till den smittade. Det är inte säkert att du har blivit smittad, men för att undvika smittspridning uppmanas du att så snart som möjligt lämna prov för covid-19 även om du inte har några symtom. Detta i samråd med smittskyddet. Läs mer här Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19.” Meddela din [rektor/chef] om att du har blivit utsatt för smitta, [distansstudier/distansarbete] kan bli aktuellt beroende på [ålder och skola/arbetsplats] i väntan på provsvar.

Fortsätt vara uppmärksam på symtom, även lindriga, även om provet inte visar covid-19. Avstå från inomhusaktiviteter på fritiden som tex idrottsträning och musikskola under 14 dagar. Stanna hemma och boka tid för ny provtagning om du får symtom. Vi är tacksamma om du meddelar provsvar till [verksamheten] så att ett eventuellt utbrott kan upptäckas tidigt.

Kan det bli aktuellt med utvidgad provtagning?

Om du får kännedom om 3 eller fler bekräftade fall av covid-19 i den aktuella gruppen inom en 2 veckors period, där smittspridning misstänks ha skett i samband med gruppaktivitet bör hela gruppen uppmanas att lämna prov för covid-19. Ta kontakt med smittskyddet för råd, kontaktuppgifter finner du nedan.

Bör jag informera hela idrottsföreningen eller verksamheten om att en person som varit där har konstaterats ha covid-19?

Nej, som regel räcker det med att du informerar den grupp/det lag som är direkt berörd, dvs de som deltagit i den aktivitet som du har fått information om.  

Ska jag informera dem jag kontaktar om vem det är som har covid-19?

Nej.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som lagledare/tränare eller annan verksamhetsansvarig har frågor kring smittspårningen kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00

Till toppen av sidan