OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Minska risken att du och andra får covid-19

Du behöver följa de allmänna råd och regler som finns för att minska spridningen av covid-19 och för att undvika att själv bli sjuk. Träffa så få andra människor som möjligt, håll avstånd och tvätta händerna. Här kan du läsa mer.

Välj region högst upp på den här sidan, för att få information om vad som gäller där du bor.

Covid-19 är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen och pandemilagen. Det innebär att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör du genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det kan också finnas lokala råd som du behöver följa.

Du är även skyldig att följa de regler för att undvika trängsel som kan finnas i till exempel affärer och på allmänna platser.

Genom att vaccinera dig mot covid-19 kan du minska risken att du blir allvarligt sjuk i covid-19. Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska vaccineras. Läs mer på sidan Om vaccination mot covid-19.

Du som ska resa till Sverige

För resenärer till Sverige gäller särskilda krav och rekommendationer. Läs mer i texten Lämna prov för covid-19.

Allmänna råd om vad du bör göra själv

Stanna hemma om du behöver, till exempel om du har symtom.

Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. 

Läs mer om när du ska lämna prov.

Tvätta händerna – håll viruset borta 

Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen eftersom du kan smitta dig själv om du har viruset på händerna.

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Ytor kan rengöras med vanligt rengöringsmedel. 

Filmen visar hur du tvättar händerna för att minska risken att bli sjuk.

Håll avstånd och undvik trängsel

Undvik platser om det är trängsel där. Gör så här när du till exempel måste handla mat eller besöka ett apotek:

 • Handla ensam om det är möjligt.
 • Håll avstånd.
 • Stanna bara så länge som behövs.

Umgås med få människor

Du kan umgås nära med dem du bor med, eller med några få närstående som du brukar träffa. Umgås bara om ni är symtomfria. Undvik att träffa personer som du inte brukar umgås med, eller nya personer: Om du ändå gör det, tänk på följande:

 • Håll avstånd till varandra.
 • Var helst utomhus.
 • Umgås max 15 minuter om ni är inomhus.

Var särskilt försiktig om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Närstående kan komma och hälsa på dig som bor på äldreboende om besöket kan ske utan risk för smitta och om inget besöksförbud har införts.

Du kan hålla kontakten på andra sätt. Ring ett telefonsamtal. Du kan ringa videosamtal om du har en dator, en surfplatta eller en smart telefon med internetuppkoppling.

Undvik kollektivtrafiken och längre resor

Läs mer i texten Covid-19 och resor.

Arbeta hemifrån om det går

Arbeta hemifrån om det går. Prata med din arbetsgivare först. Du som behöver vara på arbetsplatsen bör tänka på att hålla avstånd till andra personer som också vistas där.

För högstadiet och gymnasieskolan

Det är olika för olika skolor vad som gäller med egenstudier och undervisning i skolan eller digitalt. Det beror bland annat på smittläget där ni bor. 

Aktiviteter på fritiden

Du som idrottar eller gör andra saker tillsammans med andra på fritiden behöver tänka på följande:

Håll avstånd. Undvik att samåka till aktiviteten eller att byta om i samma omklädningsrum.

 • Var utomhus och i mindre grupper.
 • Dela inte till exempel utrustning eller vattenflaskor.
 • Avstå från att delta i till exempel läger, matcher och tävlingar.

Det finns många som ordnar till exempel digital träning. Se om det kan vara ett alternativ om du inte kan fortsätta med dina vanliga aktiviteter just nu.

Andra råd för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som är födda 2002 eller senare får delta i organiserade aktiviteter inom idrott och annan verksamhet på fritiden. Det gäller både inomhus och utomhus. Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna och att barn och ungdomar stannar hemma om de är sjuka.  

Läs mer om de nationella allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Följ regler om att minska smittan

Du är skyldig att följa de regler som kan finnas i till exempel affärer, kollektivtrafiken, på allmänna platser eller vid olika sammankomster och tillställningar. Det kan till exempel vara markeringar för att hålla avstånd, avspärrningar, eller begränsningar för hur många som får vistas samtidigt på en plats.

Reglerna omfattas av den tillfälliga pandemilagen, som också kallas covid-19-lagen. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad lagen innebär. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att lagen följs.

När ska jag stanna hemma?

Det varierar hur länge du behöver stanna hemma beroende på var i landet du bor.

För resenärer till Sverige gäller särskilda krav och rekommendationer. Läs mer i texten Lämna prov för covid-19.

Stanna hemma vid symtom

Stanna hemma vid minsta symtom som kan bero på covid-19. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. Läs mer om när du ska lämna prov för covid-19.

Du som bor med andra ska göra vad du kan för att undvika att de smittas:

 • Vänd dig bort från andra när du nyser. Nys eller hosta i armvecket, eller i en engångsnäsduk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Vädra gemensamma utrymmen ofta.
 • Sov i ett eget rum och använd en egen toalett, om det är möjligt. 

Vuxna och unga i gymnasieålder som inte har lämnat prov

Du som har symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över. Det är för att vara säker på du är frisk.

Du som har symtom längre tid än 24 timmar ska följa samma rekommendation som för personer som har covid-19. Se längre ned.

Barn i förskoleålder och i grundskolan som inte har lämnat prov

Det är olika i regionerna från vilken ålder som barn lämnar prov. Barn i förskoleålder behöver oftast inte lämna prov. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från och med förskoleklass lämnar prov.

Barn i förskoleålder och i grundskolan som inte har lämnat prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

 • De är helt friska och det har gått ytterligare två dagar.
 • De mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Vuxna och barn som väntar på provsvar

Stanna hemma tills du har fått svar, om du har lämnat ett PCR-prov.

Om provsvaret dröjer ska du göra som om du har covid-19. Det innebär att du inte behöver stanna hemma längre om du har varit utan feber i två dagar, det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och du mår tydligt bättre.

Det kan vara andra rutiner som gäller om du har lämnat prov som en del av en smittspårning.

Vuxna och barn som bor med någon som väntar på provsvar

Du som bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar ska göra följande:

 • Var extra noga med att tvätta händerna och att hålla avstånd.
 • Undvik att träffa andra människor. Arbeta hemifrån om det går. Friska skolbarn kan fortsätta att gå till skolan.
 • Var uppmärksam på om du får några symtom.

Vuxna och barn som har covid-19

Du som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills allt följande gäller:

 • Du mår tydligt bättre.
 • Du har varit feberfri i två dygn.
 • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk. 

Andra rekommendationer kan gälla för dig som bor på ett äldreboende, ett annat särskilt boende eller om du har varit mycket sjuk.

Du eller barnet kan ha kvar vissa symtom efter covid-19

Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst två dygn sedan du hade några andra symtom.

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19

Du som bor med någon som har covid-19, kan bli kontaktad av vården som en del av en smittspårning. Ibland behöver du lämna prov för covid-19 fast du inte har några symtom. Om provsvaret visar att du har covid-19, ska du stanna hemma i minst sju dagar från när du tog provet. Läs mer i texten om smittskyddslagen.

Vuxna och barn ska stanna hemma

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet. 

Arbeta hemifrån om det är möjligt. Du kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Vuxna och barn som har fått ett negativt provsvar

Ett negativt PCR-prov betyder att du inte har covid-19. Då räcker det att du stannar hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber.

Vid ett negativt antigentest är provsvaret osäkrare. Du kan behöva lämna ett nytt prov. Det får du veta när du får provsvaret. Antigentest kallas ibland för snabbtest. Läs mer i Lämna prov för covid-19.

Fortsätt att undvika smittspridning

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smittspridning när du har blivit frisk.

Läs mer om covid-19 och att vara immun.

Du som har en ökad risk att bli svårt sjuk

Risken att bli svårt sjuk i covid-19 ökar om du är över 70 år eller har vissa tillstånd eller sjukdomar. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Använder du läkemedel är det viktigt att fortsätta med det enligt läkarens ordination. 

Prata med en läkare eller sjuksköterska om du får behandling men är osäker på hur du ska göra.

Du som är gravid har också en ökad risk. Läs mer i texten Covid-19 – coronavirus.

En del har rätt till ersättning

Du kan ha rätt till ersättning om du inte kan fortsätta att arbeta därför att du har ett tillstånd eller någon sjukdom som ökar risken för att bli svårt sjuk i covid-19. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Du som har ett bokat besök i vården 

Har du ett bokat besök i vården? Du kan behöva boka om mötet om du har symtom. Ibland går det ändå att få hjälp med det du behöver, till exempel genom att ringa eller videosamtala med den du skulle ha träffat. En del behöver komma fastän de har symtom som kan bero på covid-19. 

Kontakta mottagningen om du är osäker på hur du ska göra.

Viktigt med vård när du behöver 

Det är viktigt att du ser till att du får den vård du behöver. Du ska också söka vård som vanligt när du tror att du behöver det.

Ta hand om dig

Behåll dina rutiner så mycket som möjligt om du arbetar eller studerar på distans, eller behöver vara hemma av andra skäl. Försök till exempel att äta och sova på samma tider varje dag.

Rör på dig utomhus om det är möjligt, och försök att äta hälsosamt.

Stöd om du behöver

Det finns många olika stödlinjer och telefonjourer som ger råd och stöd på chatt, mejl och telefon om du behöver. Det kan till exempel vara allmänt stöd för dig som känner dig ensam, orolig eller mår psykiskt dåligt.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Till toppen av sidan