Om covid-19 – coronavirus

Information till dig med bekräftad covid-19

Innehållet gäller Västmanland

Om du har tagit ett PCR-prov som visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 är det viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra. Du måste också följa smittskyddslagen. Samma riktlinjer gäller om du har tagit ett antigentest för yrkesmässig användning.

Så länge är du smittsam

Tiden du är smittsam kan variera mellan olika personer. Allvarligt sjuka är oftast smittsamma under längre tid än de som har en lindrig sjukdom.

 • När det har gått 5 dagar från första symtom och du varit feberfri 1 dygn och du känner dig allmänt bättre anses du inte längre smittsam. Detta gäller även om du efter 5 dagar från när du blev sjuk har kvar symtom som rethosta och försämrat smak- och luktsinne.
 • Om du provtagits fast du inte hade några symtom gäller 5 dagar från provtagningsdagen. Utvecklar du symtom efter provtagningen gäller ovanstående.

För personal inom vård- och omsorg

 • Om du är personal inom vård, äldreomsorg (SÄBO/hemtjänst) och tandvård, eller är personal inom personlig assistans och LSS där brukaren/kunden har fyllt 65 år och du är vaccinerad med minst tre doser, eller haft covid-19 inom tre månader, bedöms du vara smittsam minst 5 dagar sedan du insjuknade. Om du provtagits fast du inte hade några symtom gäller 5 dagar från provtagningsdagen.
 • Om du är personal inom vård, äldreomsorg (SÄBO/hemtjänst) och tandvård, eller är personal inom personlig assistans och LSS där brukaren/kunden har fyllt 65 år och inte är vaccinerad med minst tre doser, bedöms du vara smittsam minst 7 dagar sedan du insjuknade. Om du provtagits fast du inte hade några symtom gäller 7 dagar från provtagningsdagen.

För dig som bor på äldreboende, har hemtjänst, personlig assistans eller LSS och har fyllt 65 år

 • Om du är omsorgstagare i äldreomsorgen (SÄBO/hemtjänst) eller är omsorgstagare inom personlig assistans och LSS och har fyllt 65 år och är vaccinerad med minst tre doser eller haft covid-19 inom tre månader, då räknas smittsamhet minst 7 dagar. Denna tid gäller även om du provtagits positiv för covid-19 men inte haft några symtom.
 • Om du är omsorgstagare i äldreomsorgen (SÄBO/hemtjänst) eller är omsorgstagare inom personlig assistans och LSS och har fyllt 65 år och inte vaccinerad med tre doser och inte haft covid-19 inom tre månader, då räknas smittsamhet minst 14 dagar.

För dig som vårdats på sjukhus för covid-19

 • Om du har vårdats på sjukhus för något annat än din covid-19-infektion räknas du som smittsam minst 7 dagar från att du blev sjuk.
 • Om du har vårdats på sjukhus för din covid-19-infektion och är vaccinerad med minst 3 doser, eller haft covid-19 inom tre månader, räknas du som smittsam minst 7 dagar från att du blev sjuk.
 • Om du har vårdats på sjukhus för din covid-19-infektion och inte är vaccinerad med minst 3 doser räknas du som smittsam minst 14 dagar från att du blev sjuk.
 • Om du varit svårt sjuk och behövt intensivvård för din covid-19-infektion räknas du som smittsam minst 14 dagar. Din läkare ger dig besked om hur länge just du bedöms vara smittsam.

För dig med nedsatt immunförsvar

 • Om du har nedsatt immunförsvar räknas du som smittsam minst 14 dagar. Din läkare ger dig besked om hur länge just du bedöms vara smittsam.

Så ska du göra under tiden du är smittsam

 • Du ska inte gå till din arbetsplats, skola eller förskola eller andra aktiviteter där du riskerar att smitta andra.
 • Du måste berätta att du har covid-19 om du har kontakt med personal i vård och omsorg, inklusive hemtjänst.
 • Berätta för dem som du bor tillsammans med om din smitta.
 • Undvik nära kontakt med andra än de som bor i ditt hushåll och undvik att resa med kollektivtrafik.

Mer information

 • Om du har frågor om din hälsa kontakta din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden på telefon.
 • Om du har frågor om smittsamhet kan du ringa 021-17 30 00, knappval 1.

Om du är gravid eller nyligen har fått barn (för mindre än 6 veckor sedan)

Kontakta din barnmorska för rådgivning om förebyggande behandling mot blodpropp.

Om ditt tillstånd försämras

Om du blir allvarligt sjuk ska du kontakta din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden på telefon. Vid livshotande tillstånd ring 112. Berätta att du har covid-19.

Till toppen av sidan