2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Om covid-19 – coronavirus

Du som inte är vaccinerad mot covid-19

Du som inte är vaccinerad mot covid-19 behöver vara extra försiktig för att undvika att du och andra blir allvarligt sjuka. Håll avstånd och undvik platser där det kan bli trängsel.

Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och den tillfälliga pandemilagen för covid-19. Alla måste göra vad de kan för att hindra att sjukdomen sprids. Det är också viktigt att du skyddar dig själv. Det effektivaste sättet är att vaccinera sig.

Du räknas som vaccinerad om du har fått två doser och det har gått två veckor sedan du fick din andra dos. Då kan du också skaffa det covidbevis som behövs för att få komma in på vissa ställen. 

Du behöver vara extra försiktig om du inte är vaccinerad och är över 18 år.

Till toppen av sidan