Om covid-19 – coronavirus

Testning för antikroppar mot covid-19 har upphört i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Sen 31 mars kan du inte längre boka dig för testning av antikroppar mot covid-19.

Anledningen till att vi stängt bokningen beror på den rekommendation som Folkhälsomyndigheten publicerade 25 februari: ”Eftersom vi i dag vet att nästan alla utvecklar antikroppar, både efter genomgången covid-19 och efter vaccination, så är antikroppstestning på individnivå i de flesta fall av begränsat värde. Läs Folhälsomyndighetens rekommendation.

Till toppen av sidan