STROKE OCH BLODKÄRL I HJÄRNAN

Pulsåderbråck i hjärnans kärl

Ett pulsåderbråck på hjärnans kärlträd innebär att en del av en pulsåder har blivit försvagad och utvidgad. Om bråcket brister kan du få hjärnblödning inne eller utanför hjärnan, det vill säga en form av stroke. Hur det kommer att gå beror bland annat på hur stor blödningen är och vilken del av hjärnan som påverkas.

De flesta som har pulsåderbråck har inga symtom och många av bråcken växer eller brister inte. Men om ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl växer kan det göra att känseln försvinner i delar av ansiktet och att synen försämras.

Om ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl spricker kan du

  • få plötslig och svår huvudvärk
  • må illa eller kräkas
  • få krampanfall
  • svimma eller bli medvetslös
  • bli försvagad i armar och ben

Pulsåderbråck i hjärnans blodkärl är vanligast hos äldre kvinnor. Ålder, högt blodtryck, diabetes, ärftlighet för pulsåderbråck och rökning ökar risken att få en blödning.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du är orolig för att du har ett pulsåderbråck.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Vid misstanke om stroke ska du genast ringa 112.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Behandling

Om pulsåderbråcket upptäcks innan det spruckit kan det opereras i förebyggande syfte. Spricker bråcket måste det opereras direkt för att förhindra ytterligare blödningar. Efter operationen får du vård på en intensivvårdsavdelning, neurokirurgisk avdelning och efterföljande rehabilitering.

Till toppen av sidan