Lagar och bestämmelser

Personuppgifter

Innehållet gäller Västmanland

I Region Västmanland har Regionstyrelsen det yttersta ansvaret för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen, Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen är till för att skydda din personliga integritet. Region Västmanland ska vidta lämpliga åtgärder både när det gäller teknik och organisation för att skydda de personuppgifter som behandlas. 

Till toppen av sidan