Så loggar du in på 1177.se

Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du göra vårdärenden på nätet. Du kan till exempel kontakta en ungdomsmottagning, boka en tid, be om nytt recept, beställa ett klamydiatest eller läsa din journal.

Dina föräldrar eller vårdnadshavare kan läsa din journal och se dina andra vårdärenden tills du fyller 13. När du har fyllt 13 är det bara du som har rätt att logga in.

Du behöver logga in själv med bank-id eller Freja e-id plus när du har fyllt tretton. Be gärna en vuxen om hjälp om du vill det, men det är du själv som ska logga in.

Västmanland

Skaffa e-legitimation innan du har symptom

Tänk på att du behöver skaffa e-legitimationen innan du känner symptom för covid-19, eftersom du kommer behöva besöka din bank eller ATG-ombud för att få e-legitimationen.

Till toppen av sidan