LÄS DIN JOURNAL

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad.

Västmanland

Du som har fått vård i Region Västmanland

När du loggar in kan du läsa den här informationen från din journal i Region Västmanland.

  • Journalanteckningar från 1 april 2015 och framåt.
  • Svar på vissa blodprov.
  • Svar från röntgen och fysiologen.
  • Svar på remisser.
  • Logg över vem i hälso- och sjukvårdspersonalen som har arbetat i din journal.
Om du saknar några uppgifter i din journal via nätet kan du 
beställa en kopia på din journal och få den skickad till din folkbokföringsadress. I den finns alla dina journaluppgifter. 

När du har loggat in kan du inte läsa eventuella anteckningar ur journalen från vård som har getts här.

  • Rättspsykiatrin
  • Barnahus

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer om det i texten Gör ditt barns vårdärende via nätet.

Västmanland

Undantag för barnets bästa

Ett barn har rätt till sin egen integritet och därför kan du inte logga in och läsa barnets journal när hen fyllt 13 år. 

Om barnet insjuknar kan undantag göras om det bedöms vara för barnets bästa. I ett sådant fall kan du som vårdnadshavare få läsa barnets journal via nätet under sjukdomsperioden. 

Ansök om att läsa ett barns journal i undantagsfall

För att ansöka om att få läsa barnets journal på nätet efter att barnet har fyllt 13 år fyller du i en blankett och lämnar in den till vårdcentralen eller mottagningen där barnet får vård.  

Ansökan tillgång till äldre barns journal via nätet.pdf

 

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Västmanland

Så här förseglar du din journal

Du kan försegla din journal både genom att logga in i e-tjänsten eller genom att fylla i och skicka in en blankett. 

Logga in och försegla din journal

Det enklaste sättet att försegla journalen via nätet är att logga in i journalen och klicka på Alternativ. När du har förseglat din journal kan du inte läsa din journal via nätet mer.

Försegla din journal med en blankett

Om du vill ha hjälp med förseglingen eller om du vill försegla delar av din journal fyller du i en blankett och skickar in den med post eller lämnar in den på din vårdcentral, mottagning eller i receptionen på Regionhuset i Västerås.

Försegla journalen på nätet.pdf

Bryta försegling av din journal via nätet

Om du vill läsa din journal via nätet igen efter att du har förseglat den ska du fylla i blanketten nedan och lämna den personligen i receptionen i Regionhuset i Västerås, på din vårdcentral eller mottagning. Du behöver kunna legitimera dig.

Ta bort försegling av journalen på nätet.pdf

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem.

Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Jag ser information som inte stämmer i min journal

Kontakta den mottagning som har skrivit in informationen. Läs mer om vad som gäller i texten Din journal

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Västmanland

Logga in och beställ en kopia på din journal

Om du vill beställa en kopia på din journal i Region Västmanland kan du göra det genom att logga in i e-tjänsterna.  

Logga in och beställ en kopia på din journal

Du kan också ringa eller skriva ett brev till Regionarkivet i Västmanland för att beställa en kopia av din journal. Kopian skickas med brev till din folkbokföringsadress. 

Kontaktuppgifter till Regionarkivet

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal.

Till toppen av sidan