TILLGÄNGLIGHET PÅ 1177

Tillgänglighetsredogörelse Stöd och behandling

Inera förvaltar tjänsten Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. Du som använder tjänsten har oftast haft kontakt med vården för att bedöma om en behandling på nätet är ett alternativ för dig. Vårt mål är att innehållet i Stöd och behandling ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Därför arbetar vi med att förbättra tillgängligheten.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för e-tjänsten Stöd och behandling. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som vi testar utifrån är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister i tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG. Vi arbetar vidare med tillgängligheten i tjänsten.

Allmänna brister

Här beskrivs de brister som kan beröra alla som använder tjänsten:

  • Klickbara objekt behöver i vissa fall framhävas mer, till exempel när du håller muspekaren över ett objekt.
  • Vissa textrader har fler än 70 tecken. Det kan göra läsningen svårare. 
  • Ibland saknas tydlig och relevant återkoppling när du interagerar med vissa objekt.

För dig som använder skärmläsare

En skärmläsare är ett program som läser upp det som står på skärmen. Här beskrivs de brister som berör dig som använder skärmläsare:

  • Vissa grundläggande funktioner brister i möjligheten att kunna ta del av innehållet om du använder skärmläsare. Tjänsten behöver förbättras för dig utan synförmåga, så att du kan ta del av innehållet i texter, filmklipp, ljudfiler samt genomföra övningar och uppgifter.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbord

Personer som inte kan använda mus eller liknande, kan navigera med hjälp av tangentbordet. Här beskrivs de brister som berör dig som navigerar med tangentbordet:

  • Vissa objekt som till exempel utfällbara områden och informationsknappar kan inte nås och styras enbart med tangentbord.
  • Markeringar av fokusområden är ibland otydliga.
  • När ett nytt fönster öppnas kan det vara svårt att navigera eftersom fokus inte enbart hamnar i fönstret som har öppnats.
  • En snabblänk saknas för du ska få möjlighet att kunna ta dig direkt till sidans innehåll.
  • Vissa objekt i formulär är svåra att styra enbart med tangentbord.

Vi jobbar vidare för att öka tillgängligheten

Vi arbetar just nu med att förbättra tjänsten där en stor del av bristerna i den nuvarande tjänsten kommer att åtgärdas. Förbättringarna beräknas vara klara under andra kvartalet 2021.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan