SKADOR PÅ HÄNDER OCH FÖTTER

Fotledsbrott

Om du har brutit fotleden beror skadan oftast på att du har trampat snett eller vridit fotleden när du har fallit. Många som bryter fotleden får besvär lång tid efteråt, men de flesta blir bra med hjälp av träning och fysioterapi.

När du får ett fotledsbrott har du brutit benet strax ovanför fotleden. Klicka på bilden för att få mer information och större format.

Ett brott på fotleden kan innebära allt från en spricka till att skelettet går av helt. Det vanligaste är att man bryter den yttre fotknölen, som är den nedersta delen av vadbenet. Med åldern blir skelettet ofta skörare och då ökar risken för skador.

Många som har brutit fotleden får långdragna besvär och det är inte ovanligt att exempelvis känna sig stel och ha ont ett år efter skadan. En del har besvär ännu längre.

Läs även om skador på fotleden hos barn.

Symtom

När du bryter fotleden får du ont och svårt att gå och belasta foten. Du kan få ett stort blåmärke över fotleden och bli kraftigt svullen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har brutit fotleden.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Undersökning

Du kan bli röntgad om läkaren misstänker att du har brutit fotleden.

Behandling

Det är bra att hålla benet högt, eftersom det lindrar svullnaden och fotleden gör mindre ont. Svullnaden kan också minska om du lindar fotleden.

Det kan räcka med att få en elastisk binda eller en plastskena som stöd om röntgenundersökningen visar ett litet brott. Har du istället fått ett mer komplicerat brott kan du behöva ha gips.

Operation

En operation kan ibland vara nödvändig innan gipset sätts på plats för att de skadade benen ska läggas till rätta. Benbitarna låses då fast med skruvar, plattor, metalltråd eller metallstöd.

Gipset sitter vanligtvis på i drygt en månad. En vecka efter att det har satts på plats kan du få röntgas igen för att läkaren ska kunna kontrollera att fotleden läker som den ska.

I början behöver du ta smärtstillande läkemedel. Det är också viktigt att du får träffa en fysioterapeut eller sjukgymnast så att du snabbare ska kunna gå och röra dig som vanligt. Då får du lära dig hur du ska träna foten.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan