Akuta råd – första hjälpen

Råd till dig som ska stödja ett barn efter en skogsbrand

Innehållet gäller Västmanland

En skogsbrand är en hemsk upplevelse både för vuxna och för barn. Att ge barn stöd i en situation där man själv har svårt med sina känslor är inte alltid enkelt. Här kommer några råd till dig om hur du kan tänka när du ska stödja ett barn efter en skogsbrand.

En skogsbrand är en hemsk upplevelse både för vuxna och för barn. Att ge barn stöd i en situation där man själv har svårt med sina känslor är inte alltid enkelt. Här kommer några råd till dig om hur du kan tänka när du ska stödja ett barn efter en skogsbrand.

Barns förmåga att skapa sig en bild av vad som händer, förstå vad andra säger och med egna ord berätta om sina upplevelser och känslor utvecklas med barnets mognad och ålder. De allra minsta barnen är beroende av en vuxen som de har knutit an till. Med stigande ålder behöver barnet eller ungdomen mer av egen information och bemötande.

Det här kan du tänka på

Några råd till dig som är förälder, vårdnadshavare, närstående eller annan viktig vuxen till ett barn eller ungdom som varit med om en skogsbrand är:

  • Barn behöver vara fysiskt nära sina närmaste efter en svår händelse.
  • Försök att förstå vad det är som är viktigt för barnet och låt barnet ställa egna frågor när du berättar om vad som hänt.
  • Barnets färdigheter kan försämras något vid en krissituation. Därför kan det vara bra om du sänker kraven på barnet under en tid efter händelsen.
  • Var övertydlig när du berättar att barnet och ni som familj nu befinner er i trygghet och att branden inte kan skada er längre. Berätta också att många gör vad de kan för att släcka branden. Förmedla att det kommer att bli bättre igen även om det just nu känns svårt. Barnet befinner sig ofta i nuet och kan ha svårt att tänka hoppfullt inför framtiden.
  • Gör dig själv en bild av brandens påverkan innan du berättar för barnet vad hen kommer att möta.
  • Det är viktigt att berätta för barnet på barnets nivå om vad som hänt innan barnet återkommer till sitt hem, förskola eller skola.
  • Det är viktigt att låta barnet göra det som hen önskar och att som vuxen visa att det är okej. Barn har ofta sitt eget sätt att varva det svåra med att de är glada och leker eller gör saker
  • som de brukar göra. Vissa barn vill dra sig undan ett tag medan andra vill leka med kompisar eller delta i vanliga aktiviteter.
  • Om du känner oro för barnet kan du kontakta BVC-sköterskan, skolans elevhälsovård eller Barn och ungdomspsykiatrin.

Råd till dig som ska återvända hem efter en skogsbrand

Till toppen av sidan