Tobak och alkohol

Hjälp att sluta röka

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Att vara röksugen handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende. Men röksuget handlar också om vanor och inlärt beteende. Du kan läsa mer om det i texten Rökning och snusning

Tips för att sluta röka

Tänk igenom hur du ser på ditt rökstopp genom att svara på följande frågor:

 • Vill jag sluta ganska snart eller vill jag sluta längre fram i tiden?
 • Vill jag avbryta all rökning direkt eller minska antalet cigaretter mer långsamt?
 • Vilka förberedelser vill jag göra? Kan jag tänka mig att öva på att göra vissa platser rökfria?

Gör så här:

 1. Bestäm ett datum för när du ska sluta röka.
 2. Samla information och gör en lista med anledningar till att sluta röka. Det kan hjälpa dig att bli mer motiverad.
 3. Testa ditt röksug genom att anteckna varje gång du röker en cigarett och vad du gör just då. Sätt sedan betyg på hur viktig just den cigaretten är. Var det en nödvändig, utsökt god cigarett? Eller var det en onödig cigarett som inte betydde så mycket egentligen? Håll gärna på minst en vecka. Då kan du se om du har rökt extra många cigaretter vissa dagar och fundera över orsaken.
 4. Rök inte när du är på vissa platser. Sluta röka helt och hållet på de ställen där du tillbringar din mesta tid, till exempel jobbet, skolan eller hemma.
 5. Gör en hälsoplan som ett extra stöd om du vill.

Hjälp och stöd för dig som vill sluta röka

Det viktigaste för att lyckas sluta röka är att du är motiverad. Det betyder att du känner att du verkligen vill sluta röka. Att du får råd och stöd förbättrar också möjligheterna att bli rökfri.

Du kan få råd och stöd hos Sluta röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns personer som har stor erfarenhet av att hjälpa folk att sluta röka, och som hjälper dig kostnadsfritt. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.

Du kan också kontakta en vårdcentral för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i att hjälpa folk att sluta använda tobak och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Läkemedel ökar chansen att bli rökfri

Du som använder läkemedel som hjälp för att sluta röka kan fördubbla dina chanser att lyckas. De vanligaste läkemedlen är tuggummin eller plåster som innehåller nikotin. De minskar suget efter cigaretter. Du som har fyllt 18 år kan köpa dem själv i en mataffär eller på ett apotek.

Det finns också läkemedel utan nikotin, som du kan få utskrivet på recept av läkare.

Om du är under 18 år behöver även nikotinläkemedlen skrivas ut av en läkare. Kontakta en vårdcentral, ungdomsmottagning eller skolans elevhälsa eller studenthälsa. Du får gå till vilken vårdcentral eller ungdomsmottagning du vill i hela Sverige.

Du som är gravid eller ammar bör inte använda något av dessa läkemedel. Prata med en läkare om du ändå behöver använda nikotinläkemedel när du är gravid eller ammar.

Västmanland

Hälsocentrum i Västmanland

Behöver du stöd i att förändra dina vanor för att förbättra din hälsa kan du kontakta något av Västmanlands Hälsocentrum. Här erbjuds stöd inom matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering, sömn, tobak och alkohol.

De flesta får abstinensbesvär

När du röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om du slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan du få så kallade abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan vara obehagligt och leda till att du börjar röka igen.

Ett vanligt symtom på abstinens är att du känner ett starkt röksug. Röksuget brukar hålla i sig i 20–30 sekunder. Ett sådant röksug kan finnas kvar många år efter att du har slutat röka. 

Här är några vanliga symtom på andra abstinensbesvär:

Abstinensbesvären brukar försvinna efter en till två veckor från det att du slutar röka. Röksuget och den ökade aptiten kan finnas kvar längre tid.

Det är aldrig försent att sluta röka

Tobaksröken innehåller många skadliga ämnen. De gör att risken ökar för att du får cancerhjärtinfarktKOLinfertilitetimpotens och flera andra sjukdomar och besvär.

Den bästa du kan göra för att minska risken är att sluta röka. När du gör ett rökstopp reagerar kroppen nästan omedelbart och börjar återhämta sig. Därför är det aldrig för sent att sluta röka och ge dig själv chansen att må bättre.

Inom ett dygn

Samma dygn som du gör ett rökstopp börjar den positiva förändringen i din kropp:

 • Efter 20 minuter har ditt blodtryck och din puls gått ner till en normal nivå.
 • Efter 8 timmar har kolmonoxidhalten i ditt blod minskat och närmar sig det normala.
 • Efter 8 timmar känner du dig mindre trött.
 • Redan efter 24 timmar har riskerna för att du ska få en hjärtinfarkt börjat minska.

Inom ett halvår

Kroppens återhämtning fortsätter så här under det närmaste halvåret:

 • Efter två till tolv veckor fungerar dina lungor och din blodcirkulation så mycket bättre att det bör kännas lättare att promenera. Huden blir mindre grå och börjar återfå sin naturliga färg.
 • Du kan andas lättare inom några veckor men det kan ta fyra till sex månader innan du märker att du hostar mindre och har mindre mängd slem i halsen. Då har flimmerhåren i dina luftrör återhämtat sig. Flimmerhåren rengör lungorna genom att skicka tillbaka smuts och föroreningar upp i halsen igen.

Ett år efter att du slutat röka

Efter ett år från det att du tog din sista cigarett har ditt immunförsvar blivit så här mycket bättre:

 • Din kropp kan nu lättare motverka förkylningar och andra sjukdomar. Risken för att du ska få allergier och luftrörskatarr har minskat betydligt.
 • Risken för hjärtinfarkt har nu minskat.

Resten av livet utan cigaretter

Fördelarna med att inte röka fortsätter resten av ditt liv. Efter fem år har risken för att du ska utveckla cancer halverats. Det gäller till exempel lungcancerstrupcancer och bukspottkörtelcancer. Risken för att du ska få en stroke eller hjärtinfarkt har minskat till en nivå som är nära icke-rökarens.

Läs mer

Rökning och snusning

När du röker eller snusar får du i dig ämnen som är skadliga för kroppen. Dessa ämnen gör till exempel att blodtrycket och pulsen ökar och att du får sämre kondition. De gör också att risken ökar för flera sjukdomar, som olika typer av cancer och diabetes typ 2. Det är lätt att bli beroende av att röka och snusa, men du som vill sluta kan få stöd och hjälp.

Rörelse är livsviktigt

All form av rörelse kan påverka din hälsa positivt. Du blir piggare, starkare och minnet kan förbättras. Dessutom sover du bättre. Risken för sjukdomar och benbrott minskar också.

Skapa en hållbar vana - gör en hälsoplan

Det kan vara lättare än du tror att byta en dålig vana mot en bra. När du väl bestämt dig för att göra en förändring kan det vara bra att sätta upp realistiska och tydliga mål. Ett sätt kan vara att upprätta ett avtal med dig själv – att göra din egen hälsoplan.

Till toppen av sidan