ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Patientföreningar och närståendeföreningar

Här hittar du en lista med rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information och stödsamtal. Genom att kontakta en förening kan du komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.

Alla kvinnors hus

Organisation som ger stöd, rådgivning och skyddat boende till vuxna och barn som bevittnat eller upplevt våld.
Mer information på allakvinnorshus.org

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. 
Mer information på anhorigasriksforbund.se.

Autism- och Aspergerförbundet

Förbundet riktar sig till personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. 
Mer information på autism.se.

Bufff

Stöd för anhöriga till någon som sitter i fängelse.
Mer information på bufff.se.

Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd till personer som har en ätstörning eller den som är närstående. 
Mer information på friskfri.se.

Föreningen Tilia

Den ideella föreningen Tilia finns till för att stötta dig som är under 30 år, och lider av psykisk ohälsa.
Mer information på foreningentilia.se.

Kuling.nu

Kuling.nu är ett webbforum för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt. 
Mer information på kuling.nu.

Livlinan

Livlinan är en sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt. 
Mer information på livlinan.org.

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar med närstående som missbrukar eller har psykisk ohälsa. 
Mer information på maskrosbarn.org

Mind - för psykisk hälsa

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind driver bland annat stödverksamheterna Föräldralinjen, Självmordslinjen och Äldrelinjen.
Mer information på mind.se.

Noaks ark - för dig som har hiv

Noaks ark arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv, samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. 
Mer information på noaksark.org.

nxtME

nxtME är en ideell förening som riktar sig till dig som någon gång har varit eller är utsatt för incest och som behöver hjälp och stöd för att bearbeta dina upplevelser.
Mer information på nxtme.com.

Randiga huset

Randiga huset är en organisation som erbjuder stöd till barn som förlorat eller är på väg att förlora en närstående.
Mer information på randigahuset.se

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Mer information på attention.se.

Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans riktar sig till alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom och deras närstående. 
Mer information på balansriks.se.

Riksförbundet för social och mental hälsa - RSMH

RSMH är en organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras närstående. 
Mer information på rsmh.se.

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd - SPES

SPES är en ideell organisation som är till för alla som har förlorat en närstående genom självmord. 
Mer information på spes.se.

Riksförbundet ungdom för social hälsa - RUS

RUS är en intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala svårigheter. 
Mer information på rus-riks.se.

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

RAV hjälper och stöttar anhöriga och andra närstående till dem som har mördats, eller kan antas ha blivit dödade genom våldsbrott.
Mer information på rav.se.

Rise

Rise är en riksförening som ger stöd åt personer som har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen.
Mer information på rise-sverige.se.

Roks

Roks är en riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Roks har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor via telefon och andra insatser.
Mer information på roks.se.

Schizofreniförbundet

Förbundet riktar sig till personer med schizofreni eller andra psykossjukdomar. 
Mer information på schizofreniforbundet.se.

SHEDO

Föreningen SHEDO arbetar för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. SHEDO ger stöd åt dig som har ätstörningar eller självskadebeteende, och även dina närstående.
Mer information på shedo.se.

Spelberoendegruppen

Spelberoendegruppen är en ideell organisation som riktar sig till personer med spelberoende, och till deras närstående.
Mer information på spelberoendegruppen.com.

Svenska OCD-förbundet

OCD-förbundet stödjer människor med OCD - Tvångssyndrom och deras anhöriga.
Mer information på ocd-forbundet.se.

Sveriges Fontänhus Riksförbund

Ett ställe för dig som återhämtar dig från psykisk ohälsa som drivs av medlemmarna. Lokala fontänhus finns på 13 orter i landet, och är öppna för alla oavsett bakgrund, ålder och svårighet. 
Mer information på sverigesfontanhus.se.

Trygga Barnen

Trygga Barnen ger stöd åt barn och unga mellan 7 och 25 år med närstående som mår psykiskt dåligt eller har svårigheter på grund av missbruk eller beroende.
Mer information på tryggabarnen.org.

Terrafem

En ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter, och som erbjuder stöd och råd på flera språk. 
Mer information på terrafem.org

Tjejzonen

Tjejzonen erbjuder stöd via chatt, mejl, samtal och Storasystrar. 
Mer information på tjejzonen.se.

Unizon

Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser.
Mer information på unizon.se.

VSFB - Vi Som Förlorat Barn

Vi som förlorat barn är en ideell förening som erbjuder samtal och stöd till familjer som förlorat ett eller flera barn. Föreningen drivs av föräldrar och vuxna syskon med egen erfarenhet.
Mer information på vsfb.se.

Ångestförbundet ÅSS

ÅSS är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående.
Mer information på angest.se.

Till toppen av sidan