KONTAKT

Synpunkter på 1177 Vårdguiden på telefon i Region Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Du kan lämna dina synpunkter eller ditt klagomål på 1177 Vårdguiden på telefon i Region Västmanland på flera sätt:

Använd e-tjänst

  • Gå till e-tjänsten för synpunkter i Region Västmanland.
  • Fyll i ”1177 Vårdguiden på telefon” i rutan för ansvarig enhet.
  • Ange dina kontaktuppgifter om du vill ha återkoppling på ditt ärende.
  • När du sparar ditt ärende får du ett ärendenummer, ett lösenord och en länk till ärendet. Med länken kan du sen logga in i ditt ärende och följa hanteringen eller lämna kommentarer.

Kontakta verksamhetschef

Du kan också välja att kontakta verksamhetschefen för 1177 Vårdguiden på telefon i Region Västmanland:

Maria Tiston
Verksamhetschef 1177 Vårdguiden på telefon
Region Västmanland
Telefonnummer: 021-173236

Tänk på att du inte ska skicka konfidentiella uppgifter med e-post eftersom det är ett öppet nät. Konfidentiella uppgifter kan vara uppgifter om din hälsa, vård och personuppgifter. 

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ditt klagomål

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram dina klagomål och synpunkter och se till att de blir besvarade. Om du är under 18 år, agerar patientnämnden med hänsyn till din ålder. Patientnämnden kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. Patientnämnden övertar inte ditt problem utan du är helt delaktig i ärendets utredning. Dina problem kan vara en vägvisare för att till exempel förbättra rutiner, organisation och liknande

Mer information om Patientnämnden

Till toppen av sidan