RÖKFRI

Hinder och möjligheter

Att sluta röka handlar om att bryta en vana. För att kunna bryta vanan är det bra om du kan identifiera både hinder och möjligheter.

Du ska alltså undersöka varför du röker och vad som hindrar dig från att sluta. Det blir en sorts inventering av de argument du själv framför.

Vanans fyra delar

En vana har en fördel och en nackdel. När du exempelvis ska beskriva din vana att röka anger du de fördelar du anser finns med att röka och de nackdelar du upplever med att sluta röka. Det du anger som argument här är de hinder du själv tycker finns när det gäller att bryta vanan att röka.

Du ska också ange för- och nackdelar med att sluta röka. Först tar du fram dina argument för vad som är dåligt med att röka och därefter det som är bra med att sluta röka. Dessa är dina argument för att bryta vanan att röka, alltså dina möjligheter.

Ett enkelt exempel

När du öppnar testet Hinder och möjligheter ser du fyra rutor. Så här skulle de kunna se ut ifyllda.

Ruta 1: fördelar med vanan att röka

”hantera stress”
”nikotinberoende”

Ruta 2: nackdelar med vanan att röka

”jag luktar illa”
”det kostar pengar”

Ruta 3: nackdelar med vanan att inte röka

”jobbigt med abstinensen”
”kommer att sakna något att pyssla med”

Ruta 4: fördelar med vanan att inte röka

”jag vill lukta gott”
”jag vill spara pengar”

Skriv ut testet och fyll i dina egna uppgifter. Du ser nu de uppgifter du skrivit in om din vana att röka, uppdelade i fyra rutor. Du har nu beskrivit din vana att röka. Förhoppningsvis ser du vad som hindrar dig att bryta vanan och vilka möjligheter det finns om du ändå gör det.

Hinder och möjligheter

Den första och tredje rutan beskriver saker som du upplever som ett hinder på din väg mot att bryta vanan att röka. Den andra och fjärde rutan innehåller saker du tycker är möjligheter och positiva saker med att bryta vanan, saker som kan stärka och hålla kvar din motivation.

Minska hinder, öka möjligheter

Nästa steg är att fundera över hinder och möjligheter och hur du kan minska de hinder som finns medan du samtidigt ökar möjligheterna. I exemplet ovan står det bland annat "hantera stress". Då behöver du fundera på vad som orsakar stressen och hur du ska minska stressen i ditt liv. Du bör också försöka hitta metoder för att handskas med den stress som du ändå upplever och hitta alternativ till cigaretten.

När du har tydliga sätt att handskas med stress, som fungerar för dig och inte kräver en cigarett, kan du förhoppningsvis ta bort "hantera stress" från ruta 1 och på så sätt också ta bort en av de saker som hindrar dig att bli rökfri. Kom ihåg att det här är en lång process, du måste jobba med dina hinder och möjligher då och då. När rutorna 1 och 3 (dina hinder) är tomma och ruta 2 och 4 (möjligheter) har många argument, är du antagligen rökfri.

Till toppen av sidan