Logopedmottagningen Västerås, Västmanlands sjukhus Västerås

Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 27, Adelsögatan, Västerås

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
021-17 44 00
Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Fler tider och telefonnummer

   Telefontider
   • Mån - Fre07:30 - 11:30
   • Mån - Fre12:30 - 15:00
   Öppettider
   • Mån - Fre08:00 - 16:00

   Besöksadress:
   Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 27, Adelsögatan, Västerås
   Län, kommun:
   Västmanlands län, Västerås
   Postadress:
   Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 27, 721 89 Västerås

   Vägbeskrivning

   Hitta hit:

   Logopedmottagningen ligger i samma hus som Folktandvården Adelsö, ingång 27. Expedition och väntrum ligger en trappa ner innanför entrén. Hiss finns till vänster.

   Parkeringar finns i nära anslutning till byggnaden och handikapparkering finns utanför ingången.

   Färdväg med buss:

   Stadslinje: Linje 1 (röd linje)

   Servicelinje: Linje 11 och 12 (grå linje)

   till Västmanlands sjukhus Västerås, Hållplats Adelsögatan.

   På Logopedmottagningen arbetar legitimerade logopeder med att utreda, diagnostisera och behandla olika typer av svårigheter med kommunikation, tal, röst och språk. Hit kommer både barn och vuxna. Vi har hela Västmanland som upptagningsområde. Logopedmottagningen är också utbildningsklinik för logopedutbildningen vid Uppsala universitet.


   De flesta som besöker oss har remiss från läkare, BVC-sköterska eller skolhälsovården. Du kan också skicka in en egen vårdbegäran till oss där du beskriver dina besvär. En logoped kommer att bedöma din vårdbegäran på samma sätt som en remiss från t ex en familjeläkare. Egen vårdbegäran innebär inte att du är garanterad att få en tid för besök. Vid egen vårdbegäran behövs ofta kompletterande uppgifter från t ex läkare, BVC eller skolhälsovård. Du hittar länk till egen vårdbegäran via våra e-tjänster eller blanketter för nedladdning om du klickar på fliken Vårt utbud och tittar längst ner på sidan.

   Driftsform

   Driftsform: Region

   • Tal- och språkutvecklingen är som intensivast i förskoleåldern. Barnen lär sig ljud, ord och att forma meningar. Barn utvecklar sitt språk i olika takt. En del lär sig tidigt att tala tydligt och i långa meningar, medan det tar längre tid för andra. Är utvecklingen mycket långsam eller annorlunda kallar man det för språkstörning.

    Språkstörning är en funktionsnedsättning som kan yttra sig på olika sätt. Den kan vara lätt eller mer omfattande och svårigheterna kan röra ett eller flera av följande språkområden: uttal, ordförråd, meningsbyggnad, språkförståelse och språkanvändning.

    Språkstörningen kan för vissa kvarstå under skolåldern och upp i vuxen ålder.

    Läs mer om tal- och språksvårigheter hos barn, när du ska söka vård och vilken behandling som vi kan hjälpa ditt barn med. 

    Om du är vuxen och misstänker att du har en språkstörning kan du kontakta oss för en språkutredning.

   • Om du ofta känner dig trött och ansträngd av att tala och kanske får ont i halsen och blir hes utan att samtidigt vara förkyld kan du söka hjälp hos oss. Du kan också söka hjälp om rösten har blivit svagare och du har svårigheter att göra dig hörd. Om du varit hes i mer än tre veckor utan samtidig förkylning bör du söka läkare för att få dina stämband undersökta.

    Vi samarbetar med öron-, näs- och halsläkare som undersöker och dokumenterar stämbandens utseende och rörelser. Oftast är det ÖNH-läkare som remitterar patienter till logoped efter stämbandsundersökning. Har dina stämband ännu inte blivit undersökta kan vi konsultera ÖNH-läkare för detta.

    Läs mer om röstproblem, när du ska söka vård och behandling. 

    Om ditt barn alltid varit hest, om barnet är besvärad av sin heshet eller om du som förälder är orolig kan du söka hjälp hos oss. Läs mer om röstproblem hos barn

   • Stamning är en talstörning där den som stammar vet vad hen vill säga, men kan ha svårt att få fram det på grund av avbrott i talet. Avbrotten kan låta på olika sätt. Ord och ljud kan upprepas eller förlängas, och det kan bli helt stopp. Ibland förekommer onormal muskelspänning eller rörelser. Den som stammar kan också få känslomässiga reaktioner på sitt talproblem, vilket till exempel kan leda till att man undviker att tala.

    Ta kontakt med oss om ditt barn stammar. Många barn har en övergående stamning, men det går inte att förutsäga vilka som kommer att sluta stamma. Det finns mycket man kan göra för att underlätta för barnets tal. Om man som förälder känner oro, och om barnet är besvärat av stamningen och kanske undviker att prata, är det viktigt att söka hjälp.

    Läs mer om stamning hos barn, när du ska söka vård och behandling. 

    Äldre barn, ungdomar och vuxna är välkomna att ta kontakt med oss om man känner att stamningen är ett hinder. Logopeden och den som stammar gör en kartläggning av stamningen, hur den låter och i vilka situationer den är ett hinder. Behandlingen kan bestå både av teknikträning och samtal om stamningen.

   • Barn som bor i Västmanlands län tas om hand av ett speciellt LKG-team på Akademiska sjukhuset i Uppsala enligt en speciell behandlingsplan. Om barnet har behov av att få hjälp av en logoped så kontaktas vi för att ge ytterligare stöd och behandling.

    Logopeden bedömer barnets tal, språk och kommunikation under lek, samtal och med test. Logopeden ger också råd kring munmotorisk stimulans samt tal- och språkstimulans. barnets föräldrar och logopeden kommer tillsammans fram till fortsatta lämpliga åtgärder.

    Läs mer om att få ett barn med läpp-, käk- och gomspalt (LKG) och vilken behandling som görs. 

   • Många vuxna har så svårt att läsa, skriva och räkna att det påverkar vardagen. Under våren 2016 pågick ett projekt för vuxna personer med läs- och skrivsvårigheter. Projektet var ett samarbete mellan Logopedmottagningen och Hjälpmedelscentrum och nu har Landstinget beslutat att införa utredning samt förskrivning av hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt räknesvårigheter/dyskalkyli från och med årsskiftet 2016/2017 för personer som är 18 år och äldre. Vi tar emot remisser redan nu, men personen måste ha fyllt 18 år när remissen skrivs.

    Många tycker att läsa, skriva och räkna är svårt, men det är inte alla som lider av dyslexi eller dyskalkyli. Diagnoser ställs bara i de lägen där svårigheterna är omfattande och inte kan förklaras av annat.

    Du kan söka hjälp när du upplever att dina svårigheter påverkar din vardag och du vill få hjälp att hantera dessa. Till exempel kan det vara svårt med följande:

    • läsa rätt - det blir ofta så att ord/bokstäver byts ut eller kastas om
    • läsa tillräckligt snabbt så t ex textraderna på tv hinns med
    • förstå eller att minnas innehållet i det du läser
    • stava
    • klara vardagens matematik som klockan, datum, räkningar, tidtabeller och kartor
    • använda de fyra räknesätten, även på en mycket enkel och grundläggande nivå

    Utredningen sker på Logopedmottagningen vid ett eller två tillfällen. Därefter träffas vi för ett uppföljande samtal, då vi går igenom resultatet. Ibland leder utredningen fram till diagnosen dyslexi eller dyskalkyli. En viktig del av resultatet är att ge förslag på åtgärder som kan hjälpa, till exempel tekniska hjälpmedel såsom talsyntes eller rättstavningsprogram.

   • Egen vårdbegäran

    Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster. Du kan också fylla i blanketten och skicka den med post till oss.

   Till toppen av sidan