LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad kan man göra åt harpest?

Fråga

Min kompis har fått diagnosen harpest efter att lymfkörtlarna i ena ljumsken svullnat upp och blivit illröda. Han fick en penicillinkur, men nu två veckor efter avslutad tiodagarskur så är svullnaden fortfarande inte helt borta.

Varför ger infektionen inte med sig och vad kan man göra åt den?

Svar

Ibland feltolkas harpest som rosfeber och du får behandling med vanligt penicillin. Detta hjälper inte mot harpest utan det krävs en annat antibiotikum som kallas ciprofloxacin eller tetracyklin.

Har din vän har fått vanligt penicillin samtidigt som han har harpest är nog det förklaringen till att han inte tillfrisknar. I så fall bör han alltså få ett annat antibiotikum istället.

Om han har fått tetracyklin, blivit feberfri och börjar känna sig pigg kan han bara avakta trots att lymfkörtelsvullnaden inte hunnit gå tillbaka helt.

Harpest beror på en bakterie

Harpest, tularemi, är en infektion orsakad av en bakterie som kan finnas hos gnagare som harar, möss, sorkar och fjällämlar. Särskilt harar kan bli svårt sjuka av denna bakterie och dö, därav namnet harpest.

Du kan smittas på flera olika sätt

Människor kan smittas på flera olika sätt. Ett sätt är direkt beröring med ett smittat djur eller djurkadaver. Smittöverföring kan också ske genom myggbett och möjligen även fästingbett. Smittan kan överföras genom inandning av damm förorenat med sjuka djurs urin eller avföring, liksom genom intag av smittat vatten. Men det sker ingen smitta mellan människor.

Symtom på harpest

Förutom kraftig svullnad och ömhet i lymfkörtel kan man vid harpest få feber, hudutslag, huvudvärk, illamående, förstoring av lever och mjälte samt i komplicerade fall även påverkan på hjärta, hjärna och skelett.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan