Läs andras frågor

Vad är diabetes insipidus?

Fråga

Vad är diabetes insipidus?

Svar

Diabetes insipidus är en hormonell sjukdom. Den beror på nedsatt produktion av antidiuretiskt hormon, som förkortas ADH och även kallas vasopressin. 

ADH är ett hormon som ser till att njurarna bara släpper ut den mängd vatten som behövs. Balansen av vatten och salter i kroppen är mycket känslig. Det kan leda till stora problem om balansen störs vid andra sjukdomar som till exempel maginfluensa.

Kroppen kan förlora stora mängder vätska om ADH-funktionen är nedsatt. Det gör att du blir törstig. Kroppen kan få vätskebrist om du inte kan dricka tillräckligt mycket. Då kan blodvolymen minska. Vätskebrist kan även leda till att vätskeinnehållet i olika organ minskar, vilket bland annat hjärnan är känslig för.

Även operationer kan göra att vätskebalansen och saltbalansen påverkas. Därför krävs det extra noggrann övervakning vid en operation om du har ADH-brist. Narkospersonalen har rutiner för övervakningen för att det inte ska finnas några risker för den som blir opererad.

Du som har diabetes insipidus får behandling med läkemedlet Minirin. Det har samma verkan som ADH och kan tas som tabletter, nässprej eller spruta.

Till toppen av sidan