LÄS ANDRAS FRÅGOR

Ska jag gå på hälsokontroll varje år?

Fråga

Jag besiktigar min bil varje år, men jag undersöker inte min kropp varje år. Om jag vill göra det, vart ska jag vända mig?

Jag tänker på om jag till exempel genom blodprov och röntgen vill upptäcka eventuell cancer i ett tidigt skede för att snabbare kunna få vård. Jag är en man på 34 år.

Svar

Det här med när och hur ofta hälsoundersökningar ska göras är inte så enkelt att svara på.

Tidigare skulle du gå på kontroll varje eller vartannat år för att upptäcka sjukdom tidigt. Men det har visat sig att sjukdomar sällan upptäcks på det viset. Det beror på att det inte går att ta alla varianter av blodprover och andra undersökningar regelbundet. Det är inte heller säkert att en eventuell sjukdom utvecklats så mycket att det går att upptäcka vid en undersökning.

Det kan ändå vara klokt att någon gång göra en hälsokontroll. Då får du tillfälle att berätta om eventuella besvär eller funderingar kring ärftliga sjukdomar dina släktingar har. Du får svar på frågor som du kanske oroar dig för. Dessutom kan du passa på att fråga om det finns risker med din livsstil, som kan påverka din hälsa. Och få tips på vad du kan påverka själv.

Vid ett sådant tillfälle kan du också få en blodtrycksmätning och eventuellt andra undersökningar.

Det finns oftast en företagshälsovård som gör så kallade riktade hälsoundersökningar, om du har ett yrke som innebär en hälsorisk. Då undersöks du med tanke på den eventuella risk arbetsmiljön kan ha på dig som enskild person eller den grupp av arbetstagare som du tillhör.

Utöver en hälsokontroll enligt ovan så finns knappast anledning att gå på regelbundna kontroller. Det är bättre att rådfråga oss i sjukvården om du får några besvär.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan