VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Leverbiopsi

Leverbiopsi är en undersökning där läkaren tar ett vävnadsprov från levern. Provet undersöks sedan i mikroskop. En leverbiopsi görs för att ta reda på om du har en leversjukdom, till exempel levercirros eller levercancer. Undersökningen gör inte ont eftersom du får bedövning.

Förberedelser

En leverbiopsi görs oftast på sjukhus. Din läkare skickar en remiss till den mottagning där du ska göra leverbiopsin.

Blödningsrisken undersöks med blodprov

Det är viktigt att levern inte börjar blöda under provtagningen. Därför får du lämna blodprover innan läkaren skickar remissen. Blodproverna visar om du har ökad blödningsrisk.

Du kan ha en ökad blödningsrisk om du använder blodförtunnande läkemedel.

Du kan behöva få behandling och lämna fler blodprover före leverbiopsin, om du har ökad blödningsrisk. Har du en hög blödningsrisk kan du inte bli undersökt med leverbiopsi.

Berätta om du använder läkemedel

Tala om för läkaren som skriver remissen vilka läkemedel du använder. Det är viktigt, särskilt om du använder blodförtunnande läkemedel eller antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som heter NSAID eller cox-hämmare regelbundet.

Tala också om du använder några naturläkemedel.

Använd inte vissa läkemedel veckan före

Veckan före leverbiopsin ska du inte använda smärtstillande läkemedel ur gruppen NSAID eller cox-hämmare om du har tillfälligt ont.

Använd istället läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol om du har ont och om din läkare har sagt att det går bra.

Du kan oftast använda andra läkemedel som vanligt dagarna före undersökningen.

Fasta före undersökningen

På de flesta mottagningar som utför leverbiopsier behöver du fasta inför undersökningen. Det innebär att du inte ska äta eller dricka fyra till sex timmar före leverbiopsin. En del mottagningar tillåter att du dricker klara drycker, till exempel vatten.

Du behöver också fortsätta fasta till fyra timmar efter provtagningen.

Mer information i kallelsen

Du får en kallelse från mottagningen där du ska undersökas. I kallelsen finns mer information om vad du ska tänka på inför undersökningen, samt om du behöver fasta.

Kontakta mottagningen om du har frågor.

Så går det till

Själva provtagningen tar några sekunder och hela undersökningen är klar efter ungefär fem minuter. Provtagningen gör inte ont, eftersom du får bedövning.

Lugnande läkemedel om du är orolig

Du kan få lugnande läkemedel på mottagningen samma dag som du ska undersökas.

Du kan också få lugnande läkemedel genom en venkateter när du undersöks. En sjuksköterska sätter venkatetern före undersökningen i ett blodkärl i armvecket eller ovanpå handen. Du får en snabb effekt av läkemedlet när du får det genom venkatetern.

Läkaren undersöker levern med ultraljud

Du får ligga ner under provtagningen. Läkaren undersöker först din mage med ultraljud, för att veta i vilken del av levern som provet ska tas. Därefter tvättar läkaren huden och du får en spruta med bedövningsmedel i huden där provet ska tas.

När bedövningen har börjat verka undersöker läkaren levern med ultraljud igen, och sticker samtidigt in provtagningsnålen. När läkaren drar ut nålen följer en liten bit levervävnad med.

Var läkaren sticker in provtagningsnålen beror på var i levern provet ska tas. Oftast är det på din högra sida mellan två revben.

Du måste hålla andan

Under tiden som nålen är i levern måste du hålla andan så att inte levern rör sig. Annars kan nålen skada levern.

Så mår du efteråt

Du får vara kvar på sjukhuset under dagen.

Du bör ligga ner i fyra till fem timmar efter leverbiopsin. De första timmarna får du oftast ligga på höger sida. Då blir det ett tryck mot levern, som motverkar blödning.

Du kan ta dina övriga läkemedel som vanligt efter leverbiopsin.

Undvik att lyfta tungt de första dagarna efter undersökningen.

Smärtstillande läkemedel om du har ont

Det brukar inte göra ont efteråt, men om du behöver använda smärtstillande läkemedel ska du använda sådana som innehåller paracetamol om din läkare sagt att det går bra.

När får jag svar?

Vävnaden från levern undersöks i mikroskop. Du får svar efter cirka fyra veckor, från den läkare som skrev remissen.

Varför görs undersökningen?

En leverbiopsi görs för att se om du har förändringar i levervävnaden eller dess celler. Cellförändringar i levern uppstår vid levercancer och vävnadsförändringar uppstår vid levercirros.

Ovanligt med komplikationer

Det är ovanligt, men levern kan börja blöda de första timmarna efter provtagningen.

Kontakta genast mottagningen där du gjorde leverbiopsin om du får ett eller flera av följande besvär:

  • Du får ont i området där provet togs, och det inte går över.
  • Du får ont i höger skuldra.
  • Du får yrsel och det svartnar för ögonen när du reser dig upp.

Om det är stängt på mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan