VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Fortsättning – Gynekologisk cellprovtagning

Det här är en fortsättning på texten Gynekologisk cellprovtagning. Informationen i den här texten gäller för dig som bor i någon av följande regioner:

  • Gävleborg
  • Jämtland Härjedalen
  • Västerbotten
  • Västernorrland.

Cellförändringar, HPV och cancer

Cellförändringar beror för det mesta på en infektion med viruset HPV, humant papillomvirus. Ibland hittar man inte HPV-virus. Då kan förändringen bero på en irritation i slemhinnan, orsakad av bakterier eller en infektion av ett ofarligt virus.

Cellförändringar läker ofta av sig själv

Infektioner och cellförändringar läker för det mesta av sig själv. Det gäller både de som orsakats av HPV och de som orsakats av annat. De cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer tas bort. 

Det tar lång tid för cellförändringar att utvecklas till cancer

När vissa HPV-infektioner och cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer tar detta lång tid, vanligtvis tio till femton år.

Det är mycket ovanligt att redan utvecklad cancer upptäcks vid cellprovtagningen, men det händer någon enstaka gång. Då brukar cancern vara i ett tidigt stadium. Behandlingen blir ofta enklare med färre biverkningar om den upptäcks tidigt, jämfört med om den hade upptäckts senare.

Varje år får ungefär 30 000 svenskar besked om att de har cellförändringar. Ungefär 500 personer får livmoderhalscancer.

Om du känner dig orolig

Det kan kännas obehagligt att få besked om att du har cellförändringar. Men det är väldigt ovanligt att cellförändringar betyder att du har cancer.

Det kan vara bra att tänka på att cellprovtagningar finns för att skydda dig mot cancer. De förändringar som upptäcks kan nästan alltid tas bort så att du slipper utveckla cancer i framtiden.

Du som har fått besked om att du har en HPV-infektion kan få stöd på telefon om du känner dig orolig. Det är regionerna som erbjuder stödet och telefonnumret står på ditt svarsbrev. Läs mer om HPV.

Cellprovskontrollerna ger inte ett fullständigt skydd mot cancer

De regelbundna cellprovskontrollerna ger ett starkt skydd mot livmoderhalscancer, men det är inte fullständigt. Du kan få livmoderhalscancer trots att det inte visar sig i proverna, men det är mycket ovanligt.

Därför bör du alltid kontakta en gynekologmottagning om något av följande stämmer in på dig:

  • Du får blödningar när du har samlag.
  • Du får blödning mellan mensen upprepade gånger.
  • Du får blödningar efter att du har slutat ha mens.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Vad händer om jag har cellförändringar?

Om provet visar att du har cellförändringar utreds det vidare. Alla cellförändringar behöver däremot inte inte behandlas.

De prov som visar en lättare förändring undersöks vidare på laboratoriet. Där görs en analys för att se om provet innehåller viruset HPV som ger risk för livmoderhalscancer.

Om ditt prov inte innehåller HPV, utreds det inte vidare. Det är däremot viktigt att du går på nästa kontroll tre år senare.

Om ditt prov innehåller HPV får du komma till en gynekologmottagning för undersökning.

Du som har svårare cellförändringar får komma till en gynekolog för fortsatt utredning.

Vilka blir kallade till cellprovtagning?

Kallelsen skickas till den adress där du är folkbokförd och du väljer alltid själv om du vill göra cellprovet eller inte.

Alla kvinnor som är mellan 23 och 50 år får en kallelse till cellprovtagning vart tredje år. Därefter får du en kallelse vart femte år när du är mellan 50 och 70 år. Om du är över 50 år kan tiden mellan kallelserna variera lite beroende på var du bor i landet.

Sista provet kommer att erbjudas när du är mellan 64 och 70 år, beroende på när det föregående provet togs. Du som har behandlats för cellförändringar tidigare kan behöva lämna cellprov även efter att du har fyllt 64. Du blir då också kallad vart tredje år, oavsett din ålder.

Om du har missat en kallelse får du en ny året efter.

Du som har skyddad identitet får också en kallelse

Du som har skyddad identitet bör få en kallelse, men den innehåller ingen uppgift om tid eller plats. Du får i stället ett telefonnummer så att du kan ringa och boka din provtagning.

På vilken mottagning lämnar jag prov?

När du har fått en kallelse tas cellprovet av en barnmorska på närmaste barnmorskemottagning, som även kallas mödravårdscentral. Oftast får du en bestämd tid som kan bokas om. På vissa orter kan du även boka om till en annan mottagning.

Cellprov vid andra tillfällen

Ett gynekologiskt cellprov kan också lämnas om du är hos en barnmorska, gynekolog eller distriktsläkare, och genomgår en gynekologisk undersökning av andra orsaker. Det kan vara lämpligt om det ändå snart är dags att lämna ett prov, eller om du har missat en tidigare cellprovskontroll.

Om du lämnar cellprov i samband med en gynekologisk undersökning, till exempel hos en gynekolog eller i samband med preventivmedelsrådgivning, registreras också ett sådant prov. Då får du nästa erbjudande om cellprovskontroll efter att det har gått tre, fem eller sju år, beroende på hur gammal du är.

Viktigt att gå på cellprovskontroller även om du är vaccinerad

Vaccinationen mot HPV ger inte ett fullständigt skydd mot livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att du går på de cellprovskontroller som du blir kallad till även om du är vaccinerad mot HPV. 

Du kan smittas av både män och kvinnor

Viruset som kan orsaka cellförändringar smittar vid sex. Du kan bli smittad av både män och kvinnor. Därför är det viktigt att gå på regelbundna cellprovskontroller oavsett vem du har haft sex med.

En del behöver inte lämna prov

Du som är under 23 år blir inte kallad till cellprovskontroller. Det beror på att det är ganska vanligt att man har cellförändringar när man är under 23 år, men de försvinner oftast av sig själv. Det är mycket ovanligt att livmoderhalscancer utvecklas så tidigt.

Har du deltagit i gynekologisk cellprovskontroll och dessa aldrig visat cellförändringar när du fyllt 65 år, är risken att du senare i livet ska utveckla livmoderhalscancer mycket liten.

Om du aldrig har haft sex

Om du aldrig har haft sex behöver du inte lämna cellprov. Anledningen till det är att du får livmoderhalscancer genom ett virus som kallas HPV, humant papillomvirus. Viruset smittar genom sex.

Om du använder kondom minskar riskerna att bli smittad av HPV.

Om du har manligt personnummer

Transpersoner som har livmoderhals ingår inte i kallelsesystemet, men rekommenderas ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer. Du bör kontakta en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet med rätt intervall.

Om du har opererat bort livmodern

Du behöver inte gå på cellprovskontroller om du har fått hela livmodern bortopererad. Det beror på att livmodertappen då också är helt borttagen vid operationen.

Du följs upp vid den klinik där du opererades om operationen gjordes på grund av livmoderhalscancer eller cellförändringar i livmoderhalsen, eller om du tidigare har behandlats för cellförändringar.

Att få hela livmodern bortopererad kallas total hysterektomi. Om du är osäker på vilken sorts operation du har gått igenom eller vad som tagits bort kan du fråga på den klinik där operationen gjordes. Är du osäker är det bättre att ta prov för säkerhets skull. Vid provtagningen kan barnmorskan se om du har livmoderhalsen kvar.

Du bestämmer själv om proverna ska sparas

Provet som du lämnar vid cellprovtagningen brukar sparas. Till exempel kan nya prov jämföras med gamla och olika uppföljningar göras. Proverna kan dessutom användas till forskning eller annat ändamål som godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Du som inte vill att provet ska sparas för framtiden kan säga det till den som utför provet. Då förstörs det sedan.

Uppgifter om din cellprovtagning och eventuella cellförändringar brukar ingå i den sammanhållna journalföringen. Det innebär att de som deltar i din vård med cellprover och cellförändringar får rätt att ta del av och hantera dessa uppgifter utan att fråga dig varje gång. Det kan vara särskilt viktigt om du flyttar någon gång. Om du inte vill ingå i sammanhållen journalföring ska du meddela provtagaren detta.

Uppgifter om provtagning sparas också i kvalitetsregister som används för att förbättra vården. Du som inte vill att dina uppgifter ska användas för detta kan kräva att de tas bort.

Det är viktigt att du kan förstå informationen

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan