Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Mätningar

Att mäta syrehalten i blodet med en pulsoximeter

Med en pulsoximeter går det att mäta hur mycket syre som finns i blodet. Mätningen görs för att undersöka hur andningen och blodcirkulationen fungerar. Alla nyfödda barn undersöks på detta sätt för att upptäcka vissa medfödda hjärtfel. Metoden kan användas i alla åldrar för att upptäcka lungsjukdomar eller hjärtsjukdomar.

Att mäta syrehalten i blodet kallas också att mäta syremättnaden.

Film om att mäta syret i blodet på nyfödda

Filmen visar hur syremättnaden mäts i barnets blod. Det kallas också för en pox-mätning.

Den här filmen finns översatt till flera språk:

(arabiska) لعربية 

English (engelska)

Soomaali (somaliska)

Till toppen av sidan