Vaccination av dos 3.Det här meddelandet avser Västmanland

Endast du som är född 1956 eller tidigare, du som har hemtjänst eller hemsjukvård, och du som arbetar på särskilt boende för äldre, inom hemtjänst eller hemsjukvård kan boka tid just nu.

Läs mer om intervallet mellan doserna och boka tid.

Kroppsundersökningar och funktionstest

Hörselundersökning

En hörselundersökning kan göras om du upplever att din hörsel har förändrats på något sätt. Du kanske har svårare att höra än tidigare, eller så susar det eller piper i öronen. Ibland kan en hörselundersökning även ingå i en hälsokontroll.

En hörselnedsättning kan vara tillfällig eller bestående och ha många olika orsaker. Den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är att hörselorganen åldras.

Hörselundersökningar görs på alla nyfödda barn. Oftast testas även barn under uppväxten på barnavårdscentralen, BVC, och elevhälsan, men det kan variera mellan olika regioner och kommuner.

En hörselundersökning gör inte ont och du kan åka hem direkt efteråt.

Till toppen av sidan