BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Skelettröntgen på barn

Skelettröntgen går fort och gör inte ont. Barnet behöver inte förbereda sig på något sätt. Du som närstående kan vara med vid undersökningen.

Du kan läsa mer om skelettmognadsbedömning här, som görs om ett barn växer väldigt långsamt eller snabbt. Undersökningen används även ibland för att uppskatta ett barns ålder. 

Behöver barnet förbereda sig inför undersökningen?

Barnet behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt. Hen kan äta och dricka som vanligt före undersökningen.

Fråga personalen om du undrar hur många bilder som behöver tas. Det kan variera beroende på vilken del av skelettet som ska undersökas.

Hur går undersökningen till?

Barnet får först ta av sig kläderna på den del av kroppen som ska röntgas. Ofta räcker det med att hen tar av sig eventuella tjocka kläder eller kläder med dragkedja.

Ibland får barnet stå upp, ibland får hen sitta ner. Det beror till exempel på ålder och vilken del av skelettet som ska undersökas.

Ibland läggs kuddar runt barnets arm eller ben för att bilden ska tas ur olika vinklar och för att barnet ska kunna vara alldeles stilla när bilden tas.

Undersökningen gör inte ont och tar mellan 5 och 30 minuter, beroende på hur många bilder som behövs. Du som närstående kan vara med vid undersökningen. Det finns skyddsförkläde att låna.

Om det är möjligt, lämna syskon hemma.

Se till att förstå

De flesta barn brukar bli lugnade av att få veta vad som ska hända. Ju äldre ditt barn är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Därför är det viktigt att du och barnet förstår informationen ni får av vårdpersonalen. De ska anpassa informationen efter barnets ålder och mognad.

Ni har rätt till tolkhjälp

Ställ frågor till vårdpersonalen om det är något ni inte förstår. Ni kan också be att få informationen nedskriven för att läsa den i lugn och ro. Ni har även rätt till tolkning till andra språk eller tolkhjälp om någon har hörsel- eller synnedsättning.

Vad kan undersökningen visa?

Röntgen kan visa om ett barns skelett är skadat, brutet eller har hamnat ur led. Undersökningen kan även visa om skelettet växer som det ska eller om det har några förändringar.

Hur mår barnet efteråt?

Barnet påverkas inte av undersökningen utan mår som vanligt efteråt.

Hur får jag reda på undersökningsresultatet?

Efter undersökningen analyserar en röntgenläkare bilderna. Läkaren skickar sedan svaret till den läkare som bestämde att barnet skulle undersökas. Det brukar ta en vecka men ibland får ni svar tidigare än så.

Är det farligt för barn att röntgas?

En röntgenundersökning kan vara till stor nytta för att ställa diagnos och behandla olika skador och sjukdomar. Vid varje undersökning går röntgenstrålar genom kroppen, men stråldosen ska anpassas så att den blir så liten som möjligt. Personalen tar hänsyn till barnets ålder och skyddar ibland delar av kroppen som inte behöver utsättas för onödig strålning.

Nyttan av röntgenundersökningen ska alltid vara mycket större än den eventuella risken för skador, oavsett om barnet behöver röntgas någon enstaka gång eller många gånger. Därför behöver du inte oroa dig för strålningen.

Hur stor stråldos barnet får i sig beror på vilket organ som ska röntgas. Röntgen av tänder, en arm eller lungorna ger väldigt små stråldoser, medan till exempel datortomografi av huvudet ger lite mer stråldos.

Du som följer med vid undersökningen kan låna ett skyddsförkläde så att du inte utsätts för onödig strålning. Berätta för personalen om du är gravid.

Till toppen av sidan