BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Röntgen av magen på barn, buköversikt

Röntgen av magen går fort och gör inte ont. Du som närstående kan vara med vid undersökningen.

Röntgenundersökning av magen kallas även buköversikt. Buken är hela partiet där bland annat levern, mjälten, magsäcken och tarmarna finns.

Behöver barnet förbereda sig inför undersökningen?

Barnet behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt. Hen kan äta och dricka som vanligt före undersökningen.

Hur går undersökningen till?

Barnet får först ta av sig kläderna på överkroppen. De flesta ligger på rygg eller på sidan när bilden eller bilderna tas. Oftast behövs bara en till två bilder.

Pojkar som ska undersökas får oftast ett så kallat blyskydd över pungen för att skydda testiklarna. Skyddet används om det inte är i vägen när bilderna ska tas. Risken att skada friska celler är väldigt liten, så du behöver inte vara orolig om ditt barn inte får ett skydd. Prata gärna med personalen om du har frågor.

Undersökningen gör inte ont och tar mellan fem och tio minuter. Du som närstående kan vara med vid undersökningen. Det finns skyddsförkläde att låna.

Om det är möjligt, lämna syskon hemma.

Se till att förstå

De flesta barn brukar bli lugnade av att få veta vad som ska hända. Ju äldre ditt barn är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Därför är det viktigt att du och barnet förstår informationen ni får av vårdpersonalen. De ska anpassa informationen efter barnets ålder och mognad.

Ni har rätt till tolkhjälp

Ställ frågor till vårdpersonalen om det är något ni inte förstår. Ni kan också be att få informationen nedskriven för att läsa den i lugn och ro. Ni har även rätt till tolkning till andra språk eller tolkhjälp om någon har hörsel- eller synnedsättning.

Vad kan undersökningen visa?

Röntgen av magen kan till exempel visa om ett barn har tarmvred, stopp någonstans i tarmen eller förstorad lever eller mjälte. Undersökningen kan också visa om barnet har svalt något metallföremål, till exempel ett mynt. 

Hur mår barnet efteråt?

Barnet påverkas inte av undersökningen utan mår som vanligt efteråt.

Hur får jag reda på undersökningsresultatet?

Efter undersökningen analyserar en röntgenläkare bilderna. Läkaren skickar sedan svaret till den läkare som bestämde att barnet skulle undersökas. Det brukar ta en vecka men ibland får ni svar tidigare än så.

Är det farligt för barn att röntgas?

En röntgenundersökning kan vara till stor nytta för att ställa diagnos och behandla olika skador och sjukdomar. Vid varje undersökning går röntgenstrålar genom kroppen, men stråldosen ska anpassas så att den blir så liten som möjligt. Personalen tar hänsyn till barnets ålder och skyddar ibland delar av kroppen som inte behöver utsättas för onödig strålning.

Nyttan av röntgenundersökningen ska alltid vara mycket större än den eventuella risken för skador, oavsett om barnet behöver röntgas någon enstaka gång eller många gånger. Därför behöver du inte oroa dig för strålningen.

Hur stor stråldos barnet får i sig beror på vilket organ som ska röntgas. Röntgen av tänder, en arm eller lungorna ger väldigt små stråldoser, medan till exempel datortomografi av huvudet ger lite mer stråldos.

Du som följer med vid undersökningen kan låna ett skyddsförkläde så att du inte utsätts för onödig strålning. Berätta för personalen om du är gravid.

Till toppen av sidan