BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Lungröntgen

Vid en lungröntgen tar en röntgensjuksköterska bilder på dina lungor med en röntgenapparat. En lungröntgen kan visa om du har några förändringar i lungorna som beror på en sjukdom eller skada.

Du behöver en remiss för att få göra en lungröntgen. Remissen skrivs oftast av en läkare på en vårdcentral eller på ett sjukhus. 

Den här texten handlar om lungröntgen hos vuxna. Här kan du läsa mer om lungröntgen på barn.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig inför en lungröntgen.

Så går det till

Lungröntgen görs på en röntgenavdelning. Den kan finnas på ett sjukhus eller i anslutning till en vårdcentral eller någon annan läkarmottagning.

Bilderna tas med en röntgenapparat

Du får först ta av dig kläderna på överkroppen. Du får också ta av dig halsband eller bröstpiercing, om du har det. Sedan får du ställa dig framför röntgenapparaten.

Röntgensjuksköterskan tar bilder både framifrån och från sidan. Ibland tas bilderna endast från ett håll. Innan ni ska ta bilder från sidan får du lyfta upp armarna, så att de inte kommer med på bilden. Du får ta ett djupt andetag och hålla andan i några sekunder medan bilden tas. Då blir bilderna skarpa.

Det går bra att göra undersökningen medan du sitter eller ligger ner, om du inte kan stå upp.

Ibland behöver du röntgas igen

En lungröntgen brukar ta högst fem minuter. Efteråt får du vänta en liten stund medan röntgensjuksköterskan kontrollerar om bilderna har blivit bra, eller om ni behöver ta nya bilder. Den vanligaste orsaken till att det behövs nya bilder är att du råkade röra dig just när bilden togs.

Så lite röntgenstrålning som möjligt

En lungröntgen kan göras på både barn, vuxna och gravida. Den som blir röntgad får en liten stråldos vid varje röntgentillfälle. Därför görs undersökningen bara när det är nödvändigt.

Stråldosen är så liten som möjligt. Den finns en sjukhusfysiker som ser till att röntgenapparaterna fungerar som de ska, och att personalen följer regler och riktlinjer för en säker röntgen.

Så mår du efteråt

Du mår som vanligt efter en lungröntgen.

När får jag svar?

Efter undersökningen bedömer en röntgenläkare bilderna. Svaret på undersökningen skickas till läkaren som skrev remissen. Det är den läkaren som ger dig svaret. Läkaren talar om för dig när och hur du får svar.

Varför görs undersökningen?

Dina lungor röntgas för att läkaren ska kunna se om du har en sjukdom eller skada i lungorna. Lunginflammation är ett exempel på en sjukdom som går att se med hjälp av lungröntgen.

Långvarig hosta kan vara en anledning till att du behöver röntgas. Du kan också behöva röntgas som uppföljning efter en operation eller om du har haft en sjukdom.

Undersökningen visar även hjärtat

Ditt hjärta syns också på röntgenbilderna. Röntgenläkaren kontrollerar att hjärtats form och storlek är som det ska vara.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan