BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Lungröntgen på barn

En lungröntgenundersökning tar ungefär fem minuter och gör inte ont. Du som närstående kan vara med hela tiden.

Behöver barnet förbereda sig?

Barnet kan behöva hålla andan en kort stund medan bilderna tas. Öva gärna på det i lugn och ro hemma om du vill förbereda ditt barn. De yngsta barnen behöver inte tänka på detta.

Hur går undersökningen till?

Barnet får först ta av sig kläderna på överkroppen. Barn upp till fyra års ålder brukar ligga ner när de röntgas, men kan även stå upp om de vill. Äldre barn får oftast stå upp, men ibland kan även de behöva ligga ner.

Oftast tas en bild rakt framifrån och en bild från sidan.

Röntgenpersonalen berättar om barnet behöver lyfta armarna så att de inte är i vägen för kameran. Det är viktigt att barnet är så stilla som möjligt medan bilderna tas.

Hela undersökningen tar ungefär fem minuter och gör inte ont. Du som närstående kan vara med vid undersökningen. Det finns skyddsförkläde att låna.

Om det är möjligt, lämna syskon hemma.

Se till att förstå

De flesta barn brukar bli lugnade av att få veta vad som ska hända. Ju äldre ditt barn är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Därför är det viktigt att du och barnet förstår informationen ni får av vårdpersonalen. De ska anpassa informationen efter barnets ålder och mognad.

Ni har rätt till tolkhjälp

Ställ frågor till vårdpersonalen om det är något ni inte förstår. Ni kan också be att få informationen nedskriven för att läsa den i lugn och ro. Ni har även rätt till tolkning till andra språk eller tolkhjälp om någon har hörsel- eller synnedsättning.

Vad kan undersökningen visa?

Den vanligaste orsaken till att ett barn behöver röntga lungorna är när det finns misstanke om lunginflammation. Det kan även behövas inför eller efter en hjärtoperation eller om barnet har en lungsjukdom.

Hur mår barnet efteråt?

Barnet påverkas inte av undersökningen utan mår som vanligt efteråt.

Hur får jag reda på undersökningsresultatet?

Efter undersökningen analyserar en röntgenläkare bilderna. Läkaren skickar sedan svaret till den läkare som bestämde att barnet skulle undersökas. Det brukar ta en vecka men ibland får ni svar tidigare än så.

Är det farligt för barn att röntgas?

En röntgenundersökning kan vara till stor nytta för att ställa diagnos och behandla olika skador och sjukdomar. Vid varje undersökning går röntgenstrålar genom kroppen, men stråldosen ska anpassas så att den blir så liten som möjligt. Personalen tar hänsyn till barnets ålder och skyddar ibland delar av kroppen som inte behöver utsättas för onödig strålning.

Nyttan av röntgenundersökningen ska alltid vara mycket större än den eventuella risken för skador, oavsett om barnet behöver röntgas någon enstaka gång eller många gånger. Därför behöver du inte oroa dig för strålningen.

Hur stor stråldos barnet får i sig beror på vilket organ som ska röntgas. Röntgen av tänder, en arm eller lungorna ger väldigt små stråldoser, medan till exempel datortomografi av huvudet ger lite mer stråldos.

Du som följer med vid undersökningen kan låna ett skyddsförkläde så att du inte utsätts för onödig strålning. Berätta för personalen om du är gravid.

Till toppen av sidan