BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Angiografi

Angiografi är en röntgenundersökning av blodkärlen för att ta reda på eventuella förändringar eller sjukdomar, till exempel blockeringar eller förträngningar. Genom tunna slangar sprutas kontrastvätska in i kärlet och läkare kan genom röntgen se hur kärlet ser ut.

Angiografi kan användas i följande fall:

  • När läkaren behöver en tydlig bild av blodkärlen inför ett kirurgiskt ingrepp.
  • För att ge en överblick över pulsådrorna på halsen och deras förgreningar, bland annat för att kartlägga förändringar som kan orsaka stroke .
  • För att undersöka hjärtats kransartärer och eventuella blockeringar eller förträngningar som kan orsaka kärlkramp eller hjärtinfarkt.
  • För att undersöka benens och njurarnas artärer eller blodkärl i tumörer.
  • För att undersöka stora kroppspulsådern.

Angiografi görs efter remiss från en specialistläkare.

Förberedelse inför angiografi

Om du inte redan är inlagd på sjukhus får du ofta komma till sjukhuset dagen före eller tidigt på morgonen samma dag. Före undersökningen får du lämna blodprover för att kontrollera blodvärde, saltbalans och njurfunktion.

Du får oftast äta en lätt frukost på undersökningsdagens morgon. Du bör dricka rikligt både dagen före och på morgonen före undersökningen för att röntgenkontrastmedlet inte ska skada dina njurar.

Läkaren bedömer om du kan ta dina läkemedel. Det är vanligt att göra uppehåll med till exempel Waran.

Om du tar tabletter som innehåller ämnet metformin ska du sluta med medicinen i samband med undersökningen, eftersom det finns en liten risk för att kroppens balans av mjölksyra rubbas så att du får mjölksyraförgiftning, laktatacidos. Diabetesläkemedel som innehåller metformin är till exempel Glucophage och Metformin.

Rådgör med din läkare om när du kan börja ta medicinen igen, och om blodsockret behöver kontrolleras extra noga. Vanligtvis får du ta ett blodprov och sedan börja med medicinen igen efter två dygn.

Du ska inte heller ta antiinflammatoriska värktabletter, NSAID, dagarna före och efter en kontraströntgen. Övriga läkemedel får du ta som vanligt före undersökningen.

Inför angiografin duschar du och får klä dig för undersökningen i särskilda kläder.

En timme före undersökningen får du en lugnande tablett.

Rökstopp före operation

Rökning är en starkt bidragande orsak till att det bildas förträngningar i kroppens artärer, så kallad ateroskleros eller åderförfettning. Rökstopp är därför en viktig åtgärd om du får en sjukdom som är kopplad till blodkärlen, till exempel hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck eller fönstertittarsjuka.

Nikotin gör att kroppens vävnader får sämre tillförsel av syre, vilket medför att operationssår kan läka långsammare. Det ökar risken för infektioner. Om du avstår från att röka fyra veckor före och fyra veckor efter operationen kan du halvera risken för skador.

På längre sikt är rökstopp viktigt för att minska risken för att få nya förträngningar, hjärtinfarkt eller stroke.

Så går angiografi till

För att en röntgenbild ska kunna tas av blodkärlen sprutas kontrastvätska in i de kärl som ska undersökas. Vid undersökning av hjärtats kransartärer eller av pulsådrorna på halsen förs en smal plastslang, kateter, in via en artär i ljumsken eller handleden.

En spruta med lokalbedövningsmedel ges i det område där katetern ska föras in så att du inte känner någon smärta. En tråd med rundad spets, så kallad ledare, förs in i kärlet. När tråden är i rätt läge förs en kateter in över tråden och kontrastvätska sprutas in. När vätskan sprutas in kan du uppleva en värmekänsla som går över på några sekunder.

Läkaren tar en röntgenbildsekvens när kontrastvätskan passerar genom blodkärlen. Hen kan sedan granska dina kärl i detalj på en bildskärm.

Undersökningen tar cirka en halv till en timme.

Efter angiografi

Undersökningen avslutas med att ett tryckförband läggs över det ställe där katetern förts in.

Om undersökningen gjorts via ljumsken får du ligga till sängs några timmar. Har undersökningen gjorts via armen kan du gå upp direkt efteråt. Du ska dock hålla armen i stillhet resten av dagen.

Du får oftast lämna sjukhuset samma dag.

Risker med angiografi

Det finns en liten risk för allergi mot kontrastvätskan. Därför är det viktigt att du berättar för din läkare om du tidigare blivit allergisk mot någon kontrastvätska.

Har undersökningen gjorts via ljumsken finns risk att du får en mindre blödning där. Undvik tunga lyft och kraftig kroppsansträngning den närmaste veckan efter undersökningen för att minska risken. Allvarligare blödningar är sällsynta, men förekommer.

Det finns också en liten risk att de kärl genom vilka katetrarna förs blir skadade, men det är sällsynt och får sällan allvarliga följder.

Graviditet och angiografi

Om du är gravid ska du berätta det för din läkare eftersom kontrastvätskan som används vid undersökningen kan skada fostret.

Till toppen av sidan