OPERATIONER AV ÖGON, ÖRON, NÄSA OCH HALS

Operation av halsmandlar

Att operera bort halsmandlarna är mycket vanligt. Operationen görs oftast på barn, men även vuxna kan få halsmandlarna bortopererade. Den vanligaste orsaken till att operera bort halsmandlarna hos barn är att de är förstorade. Hos vuxna är den vanligaste orsaken att du har haft halsfluss flera gånger.

Vad är en halsmandel?

Halsmandlarna är två körtlar som sitter på var sin sida av svalget i höjd med den bakre delen av tungan. Halsmandlar kan också kallas för tonsiller. Namnet halsmandlar kommer av att körtlarna hos en vuxen person har formen och storleken av en mandel.

Halsmandlarna består av så kallad lymfvävnad, som är en del av kroppens immunförsvar. Liknande vävnad finns bland annat i en körtel som finns bakom näsan på barn och långt bak på tungan.

Halsmandlarna är större hos barn och krymper sedan gradvis under tonåren. Hos vuxna brukar de vara mycket mindre än hos barn.

Varför görs operationen?

Bilden till vänster visar halsmandlarsom inte är förstorade. På bilden till höger har halsmandlarna blivit förstorade på grund av en infektion och täpper till nästan hela svalget.

Det finns flera anledningar till att halsmandlarna opereras bort. Den vanligaste är att halsmandlarna är förstorade. Då är de så stora att det blir trångt i svalget och det kan vara svårt att svälja eller andas. Genom att ta bort hela eller delar av halsmandlarna skapas det mer utrymme i svalget.

Förstorade halsmandlar är vanligast hos barn. Det är vanligt att barn samtidigt får körteln bakom näsan bortopererad eftersom den ofta är förstorad och bidrar till andningsbesvären.

En annan anledning till att halsmandlarna opereras bort är om du har haft halsfluss flera gånger. Halsfluss är en infektion i halsmandlarna. Du ska ha haft halsfluss minst tre till fem gånger under en period av ett eller två år. Barn som får halsböld eller vuxna som har haft två halsbölder kan behöva opereras. Då kan halsmandlarna tas bort helt för att du ska slippa bli sjuk gång på gång.

Immunförsvaret blir inte sämre efter operationen. Det finns liknande vävnad på andra ställen i svalget som skyddar mot infektioner.

Förberedelser

Förberedelserna som beskrivs här är dels förberedelser innan operationsdagen och förberedelser som görs på kliniken samma dag som operationen. Samma förberedelser gäller för barn och för vuxna.

Förberedelser innan operationsdagen

Operationen görs under narkos och barnet eller du som ska opereras behöver fasta. Fasta innebär att den som ska opereras inte ska äta någon fast föda sex timmar innan narkosen. Det går däremot bra att dricka klara vätskor fram till två timmar innan narkosen. Exempel på klara vätskor är saft, läskedryck, kaffe och te utan mjölk.

Berätta om du tar några läkemedel

Tala om för läkaren om du tar några läkemedel, eftersom du kan behöva sluta ta dem tillfälligt eller ändra dosen. Det gäller även barn som ska opereras. Det är extra viktigt om det gäller diabetesläkemedel och blodförtunnande läkemedel.

Det finns även andra läkemedel som ökar risken för blödning. Det är till exempel vissa smärtstillande febernedsättande läkemedel som innehåller ibuprofen. Använd istället läkemedel med paracetamol vid feber eller smärta veckorna innan operationen.

Även vissa antidepressiva läkemedel och vissa naturläkemedel ökar risken för blödning. 

Förberedelser på kliniken

På kliniken får barnet eller du som ska opereras träffa läkaren som ska göra operationen. Läkaren berättar hur operationen går till och svarar på frågor.

Det finns risker med att sövas om man har en pågående förkylning och inte är helt frisk. Då behöver operationen flyttas fram. Tala därför om för läkaren om barnet eller du som ska opereras är förkyld eller nyss har varit det.

Efter undersökning får barnet byta om till sjukhuskläder och lägga sig i en speciell säng. Sängen körs sedan till operationsavdelningen. Där får barnet smärtstillande läkemedel, antingen i flytande form eller i form av ett stolpiller som förs in genom ändtarmen. Det här gäller även vuxna som ska opereras.

På operationsavdelningen

Det är vanligast att sövas genom att få smärtstillande läkemedel eller sömnmedel direkt i blodet, genom en tunn plastslang. Det kallas för en venkateter. 

En del är rädda för att sövas eller känner oro för sticket. Då finns bedövning som gör att själva sticket inte känns i huden. För att bedövningsplåstren ska fungera bra bör de sättas på minst en timme innan. 

En närstående får alltid följa med in i operationssalen och vara med tills barnet har somnat. Det brukar ta ett par minuter.

Barn kan också sövas genom att andas in narkosmedel genom en andningsmask. Då sätts venkatetern på plats när barnet har somnat och hen behöver inte känna sticket. När barnet har somnat får hen ytterligare narkosmedel direkt i blodet.

Så går operationen till

Operationen går till på samma sätt oavsett om det är ett barn eller en vuxen som ska opereras.

Under operationen ligger barnet eller du som ska opereras på rygg. Munnen hålls öppen med hjälp av ett speciellt verktyg som också håller nere tungan. Läkaren använder sedan olika instrument beroende på om delar av halsmandlarna ska tas bort eller om hela ska tas bort.

Läkaren använder ofta ett skärande instrument eller en blodstillande pincett och en sax om hela halsmandlarna ska tas bort. Läkaren använder laser, ultraljud eller värme om det är delar av halsmandlarna som ska opereras bort.

När halsmandlarna ska tas bort helt blöder det alltid lite i svalget. För att stoppa blödningen använder läkaren små, bollformade kompresser som trycks på sårområdet. Hen kan också använda ett instrument som löder ihop blodkärlen.

Operation tar oftast mellan tjugo och fyrtio minuter.

Så mår man efteråt

Efter operationen flyttas barnet eller du som har opererats till en uppvakningsavdelning. En närstående bör vara med på uppvakningsavdelning när barnet vaknar.

Det är vanligt att må illa efter att man har varit sövd, men det brukar gå över snabbt.

Efter operationen får den som opererats vara kvar några timmar för observation. Det beror på att läkaren ska kunna kontrollera om det börjar blöda från operationssåret.

Ibland går det bra att lämna kliniken samma dag som operationen, ibland behöver man vara kvar över natten.

Vuxna som har opererats ska inte köra bil samma dag som operationen, eftersom de flesta är trötta och medtagna efter operationen.

Det kan göra ont efter operationen

Det är vanligt att ha ont i halsen och att smärtan strålar upp mot öronen. Smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol gör att det gör mindre ont.

Såren efter operationen får en gråvit hinna efter ett tag. Det är ett slags sårskorpa som är kroppens sätt att läka sår inne i munnen.

Ibland kan det göra mer ont den tredje dagen efter operationen. Det beror på att såret håller på att dra ihop sig. Det är viktigt att ta smärtstillande läkemedel regelbundet för att slippa få mycket ont. Det gäller framför allt under första veckan.

Det varierar hur länge smärtstillande läkemedel behövs. Barn brukar behöva använda det i ungefär en vecka. Tonåringar och vuxna kan behöva använda smärtstillande läkemedel i upp till två veckor efter operationen.

Det är vanligt att få läkemedel som förebygger inflammation men som också är smärtstillande. Det kan till exempel vara läkemedel som innehåller ibuprofen eller naproxen, som Ipren eller Pronaxen. Dessa läkemedel finns som tabletter som du sväljer. Men om det gör mycket ont och det är svårt att svälja kan barnet eller du som har opererats få stolpiller som man för upp ändtarmen.

Mat och dryck efter operationen

Det kan vara svårt att äta och dricka efter operationen. Det kan därför vara bra att börja med flytande mat och sedan gå över till mat som är mer lättuggad.

Det kan kännas bra att äta till exempel glass, yoghurt, pasta, potatismos och pannkakor. Det kan vara bra att undvika att äta hård och krispig mat som knäckebröd, chips och hårda äpplen. En del mat kan göra så att det svider i halsen. Det kan vara citrusfrukter, juice och starkt kryddad mat.

Träning och rörelse efter operationen

Undvik motion och annan fysisk ansträngning under de första två veckorna efter operationen, eftersom operationssåren då kan börja blöda. Det går däremot bra att vara utomhus och leka lugnt eller ta promenader.

Barn behöver vara hemma från förskola eller skola i ungefär en vecka efter operationen. Vuxna behöver vara hemma ungefär lika länge.

De flesta blir av med besvären direkt

De flesta blir av med sina besvär efter operationen. Barn som har haft svårt att andas på grund av förstorade halsmandlar brukar få lättare att andas direkt efter operationen. Däremot kan barnet fortsätta att snarka i några dygn efter operationen, men det brukar gå över.

Uppföljning efter operationen

Det kommer att skickas två enkäter med posten efter operationen. Den första kommer efter ungefär en månad, den andra efter ungefär sex månader. Enkäten kommer från Sveriges kvalitetsregister för tonsilloperation. Det är ett nationellt kvalitetsregister. Uppgifterna samlas in för att vården vid operationer av halsmandlar ska bli bättre.

Komplikationer och följdsjukdomar

En del kan få blödningar efter operationen. Risken är störst de första sex timmarna efter operationen och efter ungefär en vecka. Det beror på att svullnaden har gått ner då och sårskorpan börjar lossna.

Kontakta direkt kliniken där operationen gjordes om det kommer färskt blod eller blodblandad saliv ur munnen. Om det är stängt på kliniken, sök vård på en akutmottagning.

En del kan också få feber dagen efter operationen, men den brukar gå över snabbt. Kontakta kliniken där operationen gjordes om febern är över 38 grader eller om det gör mer ont i svalget. Det kan bero på en infektion.  

Halsmandlarna kan växa tillbaka efter operationen men det är ovanligt. Då kan besvären komma tillbaka.

Det är mycket ovanligt men om det finns en liten bit kvar av halsmandeln efter operationen kan du fortsätta få halsfluss. Då kan du behöva opereras igen. 

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din eller ditt barns vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Till toppen av sidan