STÖD OCH ANPASSNINGAR I VARDAGEN

Tolk för dig med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

Olika typer av tolktjänster

Tolkenheten erbjuder olika typer av tolktjänster. Vi har inga anställda tolkar utan anlitar upphandlade tolkbolag.

Teckenspråkstolk

Teckenspråkstolk används av dig som har teckenspråk som första språk. Tolken tolkar mellan dig och den som är hörande. Tolken växlar mellan teckenspråk och talad svenska.

Tolk för dig med dövblindhet

Tolkarna använder olika typer av tolkning beroende på vad du behöver. Det kan till exempel vara visuellt eller anpassat teckenspråk, taktilt teckenspråk, tydligt tal, syntolkning, ledsagning. Denna typ av tolk används av personer med dövblindhet eller som har en stor synnedsättning och en stor hörselnedsättning. 

Skrivtolk

En skrivtolk kan användas av dig som har svenska som första språk, och fick din dövhet eller hörselnedsättning i vuxen ålder. Tolken skriver ner det som sägs.

Tolk vid akuta situationer

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis när Tolkenheten är stängd? Ring 020-71 10 55, dygnet runt. SOS Alarm svarar och söker tolk.

Beställa tolk

Öppettider: Tolkenheten har öppet helgfri måndag till fredag klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00. När Tolkenheten är stängd dagtid, för till exempel möten och utbildningar, kopplas du till Tolkcentralen i Sörmland. 

Telefon: 021-17 48 05

Sms: 070-645 57 81

Bildtelefon: tolkenheten.vastmanland@ectalk.se. Bildtelefonen besvaras när teckenspråkig personal finns tillgänglig.

E-post: tolk@regionvastmanland.se

E-tjänst: Beställningsportalen Boka tolk
Saknar du konto? Fyll i och skriv ut blanketten för registrering i beställningsportalen Boka tolk.pdf och skicka med post till adressen som står längts ner på blanketten.

Vid beställning uppge: 

 1. Namn och telefonnummer
 2. Plats och adress för tolkuppdraget
 3. Datum och tid (starttid och sluttid)
 4. Tolkmetod
 5. Beskriv uppdraget och skicka gärna förberedelsematerial med e-post.

Avboka eller omboka tolk

Har du beställt tolk men uppdraget är inställt? Avboka tolken så snart som möjligt.

Att tänka på när du använder tolk

 • Tolkens uppgift är att förmedla allt som sägs i rummet.
 • Tolken deltar inte själv i samtalet.
 • Tolken använder jag-form i tolkningen.
 • All personal inom tolkverksamheten har tystnadsplikt.

Vad kostar det att använda tolk?

För tolkanvändare

För dig som tolkanvändare kostar det inget att beställa tolk. Region Västmanland bekostar alla vardagstolkning. Det innebär att du kan få tolkservice i olika vardagssituationer, till exempel vid läkarbesök, fritidsaktiviteter, i arbetslivet eller när du vill kontakta en myndighet. Vardagstolkning i arbetslivet kan till exempel vara personalmöten, medarbetarsamtal, fackliga möten och trivselaktiviteter. Om du på eget initiativ tar kontakt med en myndighet för att få allmän information räknas det till vardagstolkning.

För myndighet, kommun och arbetsgivare

 • Arbetslivstolkning bekostas av arbetsgivaren. När en anställd behöver tolk för att utföra sitt arbete eller gå en utbildning i arbetet är det arbetsgivaren som ska beställa tolk och stå för tolkkostnaden. Arbetsgivaren kan ansöka om bidrag från Arbetsförmedlingen.
 • Myndighetskontakter bekostas av myndigheten. När en myndighet eller socialtjänst, skola eller rättsväsende i samband med myndighetsutövande behöver tolk i mötet är det myndigheten som ska beställa tolk och stå för tolkkostnaden.
 • Utbildningsinsatser bekostas av utbildningssamordnaren.

Tolkning i arbetslivet eller vid myndighetskontakter förmedlas i mån av tid.

Priser till och med 31 december 2019 för myndighet, kommun och arbetsgivare

 • Vardagar klockan 07.00 - 19.00: 1 266 kronor/timme
 • Vardagar klockan 19.00 - 07.00: 1 393 kronor/timme
 • Lördag-söndag och helgdag: 1 519 kronor/timme

Priser från och med 1 januari 2020 för myndighet, kommun och arbetsgivare

 • Vardagar klockan 07.00 - 19.00: 1 304 kronor/timme
 • Vardagar klockan 19.00 - 07.00: 1 435 kronor/timme
 • Lördag-söndag och helgdag: 1 565 kronor/timme

Satsning på tolk i arbetslivet

Regeringen har beslutat att fördela 15 miljoner kronor per år under tre år till landsting och regioners tolkcentraler i syfte att ge mer tolkning i arbetslivet för tolkanvändare.

Region Västmanlands Tolkenhet kommer att ansöka om stimulansmedel för år 2019-2020. Pengarna ska gå till tolktjänster när du behöver tolk för att utföra arbetsuppgifter av särskild betydelse eller utför uppgifter som innebär ytterligare utvecklingsmöjligheter i ditt arbete.

Tolkbolag som har avtal med Region Västmanland

Till toppen av sidan