ATT FÅ ETT HJÄLPMEDEL

Köpa hjälpmedel själv

De flesta hjälpmedel som du behöver på grund av en funktionsnedsättning kan du få utskrivna i kontakt med en förskrivare inom vården. Förskrivaren kan till exempel vara en arbetsterapeut, en fysioterapeut eller en sjuksköterska. Men ibland kan du inte få det hjälpmedel du vill ha. Då kan du välja att köpa hjälpmedlet själv.

Hjälpmedel på eget ansvar

Ibland rekommenderas du av en förskrivare eller någon annan inom vården att köpa ett hjälpmedel själv, för dina egna pengar. Det kan bero på att förskrivaren inte bedömer att du har ett tillräckligt stort behov av hjälpmedlet för att kunna få det utskrivet.

Det kan också vara så att det hjälpmedel som du vill ha räknas som en så kallad egenansvarsprodukt. Det är ett hjälpmedel som en förskrivare eller någon annan inom vården rekommenderar dig, men som landstinget eller kommunen inte bekostar. På många håll räknas till exempel käppar som egenansvarsprodukter.

En del landsting och regioner tillämpar så kallat fritt val av hjälpmedel. Då får du själv välja vilket hjälpmedel du vill köpa med en särskild summa pengar. Pengarna får du i form av en så kallad rekvisition från din förskrivare. Du kan då välja att köpa en medicinteknisk produkt eller en vanlig konsumentprodukt.

När du köper ett hjälpmedel själv äger du det och ansvarar för det precis som med andra saker som du har köpt.

Medicintekniska produkter är noggrant testade

Så kallade medicintekniska produkter är utvecklade och testade för att användas som hjälpmedel. De ska klara högt ställda krav på kvalitet och funktion. Det är tydligt beskrivet i en bruksanvisning hur de ska användas och hur du ska sköta dem. Det finns lagar som styr vad som får kallas en medicinteknisk produkt.

De produkter som du köper i specialiserade hjälpmedelsbutiker är ofta medicintekniska produkter. De är då märkta med ett CE-märke.

Om du vill vara helt säker på att du köper en medicinteknisk produkt är det säkrast att fråga om produkten är CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet.

Ett hjälpmedel som du får utskrivet är oftast en medicinteknisk produkt.

Konsumentprodukter kan också fungera som hjälpmedel

Det finns också konsumentprodukter som kan fungera bra som hjälpmedel. Här är några exempel på sådana produkter:

  • Olika typer av appar för smarta mobiltelefoner, som till exempel kan hjälpa dig att komma ihåg saker eller påminna dig om något.
  • Mobiltelefoner med olika funktioner, till exempel uppläsning. 
  • Särskilda redskap för att öppna olika förpackningar.

Vanliga konsumentprodukter är inte testade och utprovade för att användas som hjälpmedel. Många gånger kan de ändå fungera bra som hjälpmedel, men se till att du använder dem på det sätt som det är tänkt.

För de produkter som säljs i den vanliga handeln gäller konsumentlagstiftningen. Du kan läsa mer om dina rättigheter som konsument hos Konsumentverket.

Till toppen av sidan