Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Kognition och kommunikation

Tolk för dig med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning

Innehållet gäller Västmanland

Hos Tolkenheten kan du som bor i Västmanland boka teckenspråkstolk, dövblindtolk och skrivtolk. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

För dig som tolkanvändare kostar det inget att beställa tolk. Tolkenhetens samordnare tar emot beställningar och bokar in tolkar. Vi har inga anställda tolkar utan anlitar upphandlade tolkbolag. 

Till toppen av sidan