BEHANDLING I GRUPP FÖR FÖRÄLDRAR OCH FAMILJ

Från 18 år - Närståendeutbildning - Autism med normalbegåvning

Innehållet gäller Västmanland

För vem?

För närstående till vuxna, från 18 år, med diagnosen autismspektrumtillstånd med normalbegåvning, till exempel Aspergers syndrom, som får insatser från Habiliteringscentrum.

Innehåll

Du får kunskap om diagnosen och har möjlighet att utbyta erfarenheter med andra närstående.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Diagnosinformation, bakomliggande orsaker. Hur diagnosen påverkar individen och familjen.
  • Hur är det att vara närstående till en person med autismspektrumtillstånd?
  • Konsekvenser i vardagen
  • Information om samhällets stöd
  • Tidsuppfattning och vardagsfungerande

Datum, tid och ort

Plats

Habiliteringscentrum Västerås, ingång 20
Västmanlands sjukhus Västerås

Datum

2019: Onsdag - 16 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 6 november,
13 november

Tid

klockan 14.00–16.00

Anmäl intresse senast 2 oktober

Receptionen, telefon 021–17 48 00

Vid anmälan var vänlig uppge: V 203-01 HT Autism med
normalbegåvning, närståendeutbildning, från 18 år

Begränsat antal platser. Bekräftelse skickas ut före start.

Frågor

Kontakta din behandlare på Habiliteringscentrum.

Till toppen av sidan