BEHANDLING I GRUPP FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA

Vuxengrupp - Autism med normalbegåvning

Innehållet gäller Västmanland

För vem?

För dig som är 18 år och äldre med diagnos inom autismspektrumtillstånd med normalbegåvning, till exempel Aspergers syndrom.

Innehåll

Du får kunskap om diagnosen.

Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra gruppdeltagare.

Exempel på ämnen som vi pratar om:

  • Vad beror autism på?
  • För- och nackdelar med att få diagnos.
  • Planera och organisera.
  • Tolka och bearbeta sinnesintryck.
  • Kommunikation och socialt samspel.

Datum, tid och ort

Plats

Habiliteringscentrum Västerås, ingång 20
Västmanlands sjukhus Västerås

Datum och tider grupp 1

2019: Onsdag - 4 september, 11 september, 18 september,
25 september, 2 oktober

Tid

Klockan 14.00 – 16.00

Anmäl intresse senast 14 augusti

Ring receptionen, telefon 021 – 17 48 00.

Vid anmälan uppge: V 114-01 HT

Begränsat antal platser. Besked skickas ut före start.

Datum och tider grupp 2

2019: Måndag - 11 november, 18 november, 25 november,
2 december, 9 december

Tid

Klockan 14.00 – 16.00

Anmäl intresse senast 21 oktober

Ring receptionen, telefon 021 – 17 48 00.

Vid anmälan uppge: V 114-02 HT

Begränsat antal platser. Besked skickas ut före start.

Frågor

Kontakta din behandlare på Habiliteringscentrum.

Till toppen av sidan