BEHANDLING I GRUPP FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA

Ungdomsgrupp - Autism med normalbegåvning

Innehållet gäller Västmanland

För vem?

För ungdomar, 14–17 år, med diagnos autismspektrumtillstånd
med normalbegåvning, till exempel Aspergers syndrom som får insatser från Habiliteringscentrum.

Innehåll

Du får lära dig mer om vad autism/Asperger är.

Vi kommer att prata om olika sinnen, kompisrelationer och ge tips på hur du kan hantera din vardag.

Du får träffa jämnåriga med liknande diagnos och utbyta erfarenheter.

Vi förbereder och äter ett mellanmål tillsammans.

 

Datum, tid och ort

Plats

Habiliteringscentrum Västerås, ingång 20
Västmanlands sjukhus Västerås

Datum

2019: 26 september, 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober, 24 oktober

Tid

klockan 15.30 – 17.00

Anmäl intresse senast 5 september

Receptionen, telefon 021–17 48 00

Vid anmälan var vänlig uppge: V 112 HT samt eventuell matallergi

Begränsat antal platser. Bekräftelse skickas ut före start.

Frågor

Kontakta din behandlare på Habiliteringscentrum.

Till toppen av sidan