BEHANDLING I GRUPP FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA

Att bli vuxen hösten 2019

Innehållet gäller Västmanland

För vem?

För dig med autism med normalbegåvning samt dina närstående.

 

Innehåll

Du får information om och möjlighet att diskutera stöd i vuxenlivet gällande boende och vardagsstöd samt studier, arbete och sysselsättning.

Vi pratar också om ekonomi kopplat till innehållet.

Vi har delat upp informationen i två teman. Varje tema ges vid
två fristående tillfällen. Du kan anmäla dig till ett tema eller
båda.

Tema 1: Boende och vardagsstöd.
Tema 2: Studier, arbete och sysselsättning

Datum, tid och ort

Plats

Habiliteringscentrum Västerås, ingång 20
Västmanlands sjukhus Västerås

Tema 1: Boende och vardagsstöd

Datum och tider 2019:
Tisdagen den 10 september, klockan 15.00–16.30
Tisdagen den 12 november, klockan 15.00–16.30

Anmäl dig senast två veckor före

Receptionen, telefon 021–17 48 00
Vid anmälan var vänlig uppge vilket datum du vill komma samt: V 269 HT Att bli vuxen - Boende
Ingen bekräftelse skickas ut.

Tema 2: Studier, arbete och sysselsättning

Datum och tider 2019:
Tisdagen den 17 september, klockan 15.00–16.30
Tisdagen den 19 november, klockan 15.00–16.30

Anmäl dig senast två veckor före

Receptionen, telefon 021–17 48 00
Vid anmälan var vänlig uppge vilket datum du vill komma samt: V 270 HT Att bli vuxen - Studier
Ingen bekräftelse skickas ut.

Frågor

Kontakta din behandlare på Habiliteringscentrum.

Till toppen av sidan