OLIKA SÄTT ATT TA LÄKEMEDEL

Läkemedel som du tar genom näsan

Läkemedel som du tar genom näsan kan vara flytande i form av nässprej och näsdroppar. Läkemedlen finns också i form av pulver.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Om läkemedel som du tar i näsan

Person som använder sprejflaska i näsan.
Läkemedel som du tar i näsan finns till exempel som sprej.

Läkemedlen finns i olika former. Här är några exempel:

 • näsdroppar
 • nässprej
 • näspulver, som också kallas nasalpulver.

Droppar och sprej finns i sprejflaska, i flaska med dropp-pipett eller i engångspipetter. Nasalpulver är förpackat i en så kallad inhalator. Det är en behållare som man sätter mot näsborren och sedan andas in genom näsan.

Läkemedel som du tar genom näsan används bland annat mot nästäppa, allergi och migrän. Antingen verkar läkemedlet direkt i näsan eller så tas det verksamma ämnet upp via näsans slemhinna till blodet. Det sprids sedan i kroppen till det ställe där det ska verka.

Hur länge kan jag använda läkemedel i näsan?

Du kan använda slemhinneavsvällande sprejer och näsdroppar mot nästäppa när du är förkyld. Men du ska inte använda dem i mer än tio dagar i följd. De kan då istället ge en nästäppa som kan vara svår att bli av med.

Nässprej och nasalpulver som innehåller kortison kan du använda en längre tid. Kortison minskar svullnad i slemhinnan genom att motverka inflammation.

Näsdroppar

Näsdroppar finns både i flaska och engångspipetter, men de flesta finns i engångspipetter. Varje pipett innehåller den dos du ska ta i varje näsborre eller i båda näsborrarna.

Gör så här

 • Snyt dig.
 • Skaka ner innehållet i pipettens botten.
 • Håll pipetten med öppningen uppåt och öppna den genom att vrida av den platta toppen.
 • Luta huvudet bakåt och droppa genom att klämma på pipetten.
 • Andas in några andetag med luft genom näsan, så att dropparna sprids över näsans slemhinna.

Om du har fått näsdroppar på flaska med dropp-pipett gör du likadant, men doserar i stället med hjälp av pipetten.

Att ge näsdroppar till barn

Vissa näsdroppar finns i olika styrkor, som innehåller olika mycket av det verksamma ämnet. De olika styrkorna är anpassade efter olika åldrar. Det brukar stå på förpackningen. Fråga på apoteket om du är osäker på vilken styrka barnet ska ha.

Barn ska ofta ha en mindre dos än det antal droppar som finns i en engångspipett. Därför ska du droppa ut överflödet innan de används. Det står i bipacksedeln hur mycket du ka ta bort. 

Gör så här

 • Skaka ner innehållet i pipettens botten.
 • Håll pipetten med öppningen uppåt och öppna den genom att vrida av den platta toppen.
 • Töm ut eventuellt överflöd.
 • Torka försiktigt rent barnets näsa eller låt barnet snyta sig.
 • Luta barnets huvud bakåt. Det kan vara enklare att ge dropparna om barnet ligger på rygg.
 • Töm en engångspipett i varje näsborre genom att klämma på plastbehållaren.

Små barn kanske inte själva kan dra in dropparna i näsborrarna. Då kan du sprida dropparna genom att vrida barnets huvud lätt åt båda hållen några gånger medan barnet fortfarande ligger ner.

Nässprej

Håll flaskan rakt upp och spreja några gånger i luften om den är ny eller inte har använts på ett tag. På så sätt ser du till att det kommer ut jämna doser.

Vissa sprejer måste skakas innan de används. Det står i så fall på förpackningen.

Beroende på vilket läkemedel du ska använda sprejar du på olika sätt. Läs i bipacksedeln hur du ska göra. Efter att du har fört in sprejflaskans spets i näsborren är det bra att rikta strålen mot näsborrens yttervägg. Det minskar risken för irritation och näsblod.

Gör så här

 • Snyt dig.
 • Ta av skyddshuven på sprejen.
 • För in sprejflaskans spets i ena näsborren och spreja.
 • Andas in några andetag med luft genom näsan, så att vätskan sprids över näsans slemhinna.
 • Gör på samma sätt i den andra näsborren om sprejen ska användas i båda näsborrarna.
 • Sätt på skyddshuven.

Att ge nässprej till barn

Du ger nässprej till barn på samma sätt som till vuxna, men det är viktigt att kontrollera att dosen blir rätt och att sprejens styrka är anpassad till barnets ålder.

Nasalpulver

Nasalpulver finns färdigladdat med ett antal doser i en inhalator. När du använder nasalpulver är det viktigt att göra en kort, kraftig inandning genom näsan så att pulvret sprider sig ordentligt. Det är också viktigt att du inte andas ut i inhalatorn, eftersom fukten från utandningsluften kan göra att pulvret klumpar ihop sig.

Gör så här

 • Snyt dig.
 • Tag av skyddshuven.
 • Vrid fram en dos enligt bruksanvisningen.
 • Sätt inhalatorn mot ena näsborren och andas in. Upprepa i den andra näsborren.

Läkemedlet följer med den luft som du andas in i näsan. Mängden av det verksamma ämnet i varje dos är mycket liten. Därför kan det kännas som du inte får i dig något läkemedel, trots att du har fått i dig den avsedda dosen.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga om du är osäker.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Det är viktigt att du förvarar läkemedelet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Viktigt att ta rätt dos

Följ doseringsanvisningarna för att läkemedlet ska ge så bra effekt och så lite biverkningar som möjligt. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Effekten kan bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar om du tar för hög dos. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. 

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, exempelvis i samband med en måltid. Ibland kan du välja själv. Tänk då på att det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Alkohol och läkemedel

Alkohol och läkemedel kan vara en dålig eller till och med skadlig kombination. Du bör fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller för ditt eller dina läkemedel. Det är bäst att avstå från alkohol helt och hållet om du är osäker. Läs mer om läkemedel och alkohol.

Läkemedel och trafik

Din förmågan att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga den som har ordinerat läkemedlet. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt utan dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, din ålder och vilka övriga sjukdomar eller läkemedel du har. Om någon annan än du tar ditt läkemedel kan hen få oväntade biverkningar eller dålig effekt. Ge därför aldrig ditt receptbelagda läkemedel till någon annan. Använd inte själv någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier i flytande läkemedel. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Vissa läkemedel kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. Då är det bra att skriva öppningsdatum på förpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur länge ett läkemedel går att använda.

Fråga på ett apotek hur du ska göra med använda kanyler.

Du som är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret när du är gravid. En del läkemedel kan föras över till barnet via bröstmjölken när du ammar. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Ta därför reda på vad som gäller innan du använder läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kan till exempel fråga din läkare eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Läkemedel till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel. En del läkemedel är helt olämpliga för barn. Du kan fråga på barnavårdscentralen, BVC, eller på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra. Rådgör alltid med BVC eller vårdcentralen innan du ger receptfria läkemedel till barn under sex månader. Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av sjukvårdspersonal. Läs mer om att ta läkemedel när man är äldre.

Till toppen av sidan