LÄKEMEDEL UTIFRÅN DIAGNOS

Skydd mot malaria

Malaria sprids via myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Om du ska resa till vissa tropiska länder kan du behöva skydd mot malaria. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande för den som smittas.

Hur kan jag förebygga malaria?

Om du ska resa till områden där risken att smittas är stor, kan du ta läkemedel mot malaria i förebyggande syfte. Det gäller särskilt många länder i tropiska delarna av Afrika.

I många städer och turistorter utanför Afrika är däremot risken för smitta väldigt liten eller ingen alls.

Inget malarialäkemedel ger ett absolut säkert skydd och det är därför bra att du även skyddar dig mot malariamyggans stick. De sticker oftast på kvällen och natten. Myggmedel är viktigt att använda, särskilt på underben och fötter. Genom att sova under ett myggnät eller med luftkonditionering i rummet minskar du risken att bli stucken ännu mer.

Det är viktigt att undvika myggstick eftersom du kan smittas även om du tar läkemedel mot malaria i förebyggande syfte, men då är risken är mycket lägre.

Malariatabletter

Det finns flera olika malariatabletter. Det varierar från person till person och i vilket område du ska vistas vilka som kan passa dig bäst.

Exempel på läkemedel som kan förebygga eller behandla malaria är:

  • Atovakvon och proguanil
  • Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet doxycyklin, till exempel Doxyferm och Vibranord.
  • Malarone och Malarone Junior
  • Malastad
  • Klorokinfosfat Recip
  • Lariam

Kontakta vaccinationsmottagningen senast tre veckor innan avresan, eftersom en del tabletter bör tas 1 till 3 veckor innan avresa.

Tabletterna tas regelbundet under resan och du fortsätter att ta tabletterna mellan en dag till fyra veckor efter att du har lämnat resmålet där malaria finns. En del tabletter behöver du ta varje dag, andra en gång i veckan. Hur många tabletter du behöver ta beror på ålder och vikt.

Om du kräks inom 30 minuter efter att du har tagit läkemedlet så kan du ta ytterligare en tablett. Om du kräks efter 30 till 60 minuter tar du en halv tablett. Det beror på att det är osäkert om tabletten hinner tas upp av kroppen när du kräks och skyddet mot malaria kan minska.

Om du avbryter den förebyggande behandlingen för tidigt finns risk för att bli sjuk i malaria.

Har du diarré finns skyddet kvar och du behöver inte ta någon ytterligare tablett.

Barn och malariatabletter

Barn kan använda malariatabletter. Barnets ålder och vikt avgör hur stor dos som behövs. En del tabletter mot malaria kan krossas och blandas i mat eller dryck.

Graviditet och amning

Gravida blir snabbt svårt sjuka av malaria och därför är det särskilt viktigt att de tar förebyggande läkemedel mot sjukdomen. Rådgör med läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid eftersom du då inte ska ta vissa tabletter.

Du kan använda de flesta läkemedel mot malaria när du ammar trots att en liten del av det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Biverkningar

Det är viktigt att rådgöra med vaccinationsmottagningen och att följa instruktionerna noga eftersom överdosering av en del malariatabletter kan göra att du blir allvarligt sjuk.

Alla tabletter mot malaria kan ge biverkningar. Vilka biverkningar du kan få varierar mycket mellan olika sorters tabletter, därför är det bäst att fråga om biverkningarna på vaccinationsmottagningen.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Till toppen av sidan