KROPPEN

Nyföddhetsreflexer

Många rörelser styrs av reflexer hos nyfödda barn. Reflexerna finns till för att skydda barnet. När barnet blir äldre försvinner reflexerna.

I den här texten kan du läsa om de reflexer som finns hos nyfödda barn.

Omklamringsreflexen

Omklamringsreflexen innebär att barnet gör en omfamnande rörelse med armarna vid plötsliga ljud och rörelser. Den försvinner när barnet är ungefär fyra månader. Omklamringsreflexen, kallas också Mororeflexen.

Gripreflexen.

Gripreflexer

Händerna och fötterna har gripreflexer. När du lägger ditt finger i barnets hand och trycker lätt mot barnets handflata kan du få barnet att gripa tag med ett fast grepp.

Reflexen i handen försvinner när barnet lär sig gripa av egen vilja. Det brukar vara när barnet är omkring fyra månader.

Gripreflexen med tårna liknar handens gripreflex. Trycker du fingret mot främre delen av fotsulan kniper barnet till ordentligt med tårna.

Reflexen i foten försvinner när barnet börjar stå på foten. 

Sökreflexer, sugreflexer och sväljreflexer

Om du smeker barnets kind vänder hen ansiktet mot den sidan. Det är den så kallade sökreflexen. Den underlättar för barnet att hitta bröstvårtan eller flaskan. Sökreflexen försvinner när barnet är ungefär fem månader.

Sugreflexen har barnet redan då det ligger i magen. Vid ultraljud är det inte ovanligt att du ser ditt barn suga på tummen. När du sticker in en bröstvårta, nappflaska eller ett finger i ett nyfött barns mun börjar det göra rörelser med tunga och mun. Sugreflexen stimuleras av beröring längst fram i gommen.

Barn har även en sväljreflex. När barnet ska svälja stängs andningsvägarna.

Gångreflexen

Om du håller ett nyfött barn så att fotsulorna vidrör underlaget börjar barnet genast ta steg.

Det är gångreflexen.

Gångrörelsen är nästan helt utvecklad vid födseln, skillnaden är bara att spädbarnet går mer på tå än vad ett äldre barn gör.

Det här betyder att barnet senare i livet, vid ungefär tio till tolv månaders ålder, egentligen inte lär sig att gå utan bara börjar finslipa sin medfödda talang.

Babinskirereflexen

Babinskireflexen innebär att barnet spretar med tårna om du drar ditt finger från barnets häl upp mot tårna. Reflexen försvinner när barnet börjar stå på foten.

Babkinreflexen

Om du trycker ett finger lätt mot barnets handflata, öppnar barnet munnen. Du kan stimulera sugandet vid amning genom att massera barnets handflata. Den här reflexen kallas Babkinreflexen.

Dykreflexen

Dykreflexen gör att barnet håller andan om det hamnar under vatten. Den hindrar vätska att tränga ner i barnets luftvägar. Den gör också att hjärtat börjar slå lite långsammare och att blodet omfördelas för att spara på energi och syre.

Läs mer

Till toppen av sidan