UNDERSÖKNINGAR UNDER GRAVIDITETEN

Det här händer hos barnmorskan i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Under din graviditet har du möjlighet att regelbundet besöka en barnmorskemottagning för att undersöka hur du och ditt väntade barn mår. Alla besök och undersökningar är frivilliga och avgiftsfria.

Så snart du vet att du är gravid ska du höra av dig till en barnmorska för att boka ett besök. Du som är frisk och ska föda barn för första gången erbjuds ungefär 10 besök hos din barnmorskemottagning i Region Västmanland. Det första besöket gör du mellan vecka 5 och 8.

Du och din barnmorska bestämmer tillsammans hur många besök du ska göra beroende på hur du mår och omständigheterna kring din graviditet. Om du är frisk och har fött barn tidigare kan besöken ske med lite större mellanrum än första gången du är gravid.

Bra att veta innan dina besök

Du är välkommen att ta med barnets andra blivande förälder, din partner eller en annan närstående till besöken. Men under ett av besöken kommer du och din barnmorska träffas enskilt.

Barnmorskan antecknar i din journal vid varje besök. Uppgifterna lagras elektroniskt i ett journalsystem för Region Västmanland. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till ett nationellt kvalitetsregister

Det är viktigt att du ska känna dig trygg så prata gärna med din barnmorska om det är någon undersökning som du känner dig fundersam över.

Oro under graviditeten

Att vara gravid kan väcka många tankar och funderingar. Om du känner dig orolig för något under graviditeten kan du behöva extra stöd.

Om du exempelvis har varit med om någonting svårt tidigare i livet kan det vara bra att bearbeta sådana händelser innan barnet föds. Om du har en relation som är problemfylld kan du behöva extra stöd under graviditeten.

Prata med din barnmorska så kan ni komma överens om vilket stöd just du behöver.

Vecka 5-8 – hälsosamtal

När du kontaktar mödravården och berättar att du är gravid har du rätt att få ett besök hos din barnmorska inom sju dagar från din kontakt. Det brukar vara ungefär i graviditetsvecka 5 - 8. Vid det första besöket har ni ett hälsosamtal där ni pratar om dina levnadsvanor - exempelvis hur du mår, vad du äter, dina alkoholvanor, om du tränar eller motionerar och om du röker eller använder några läkemedel.

Under det här besöket blir du erbjuden att få mer information om fosterdiagnostik under ett besök på Specialistmödravården vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Är du intresserad av det kan du logga in i e-tjänsterna och själv boka det besöket vid Specialistmödravården

Logga in i e-tjänsterna

Om du vill förbereda dig inför ditt besök

Fosterdiagnostik - film

Livsstil och hälsa under graviditeten

Bra mat när du är gravid

Vecka 8-12 – inskrivningsbesök

Ditt andra besök hos barnmorskan gör du ungefär i graviditetsvecka 8-12. Vid det här besöket går du och barnmorskan igenom din sjukdomshistoria, ärftliga sjukdomar i familjen, livserfarenhet och din livssituation. Ni planerar också in dina kommande besök hos barnmorskan. 

Undersökningar och prover vid besöket

 • Blodtryck
  Det är vanligt att blodtrycket sjunker något i början på graviditeten. Det brukar återgå till det ursprungliga i slutet av graviditeten. 
 • Urinprov
  Du får lämna urinprov för att eventuella bakterier eller protein, så kallade äggviteämnen, ska kunna upptäckas.

 • Vikt
  Din vikt kontrolleras vid flera tillfällen under din graviditet. Olika personer går upp olika mycket i vikt under en graviditet. 

 • Blodprov
  Det som undersöks med blodproven är din sköldkörtels funktion, blodvärde, järnvärde, blodgrupp, eventuella infektioner i kroppen och blodsocker för att upptäcka eventuell graviditetsdiabetes
 • Gynekologisk cellprovtagning 
  Om du enligt plan ska ta ett cellprov under tiden du är gravid så kommer du att få ett erbjudande om att ta det vid ditt inskrivningsbesök.
 • Klamydiatest
  Du får också ett erbjudande att ta ett klamydiatest.

Om du vill förbereda dig inför ditt besök

Biobankslagen

Fysisk aktivitet under graviditeten

Graviditetsillamående

Vecka 18-20 - ultraljudsundersökning

Omkring graviditetsvecka 18-20 erbjuds du ett ultraljud. En ultraljudsundersökning visar rörliga bilder av fostret med hjälp av ljudvågor. Bilderna kan bland annat visa hur länge graviditeten har pågått, om det finns fler än ett foster och hur fostret har utvecklats.

Att göra en ultraljudsundersökning under din graviditet är frivilligt precis som all annan fosterdiagnostik. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte. Undersökningen är kostnadsfri. 

I Västmanland får du göra ultraljudet på Specialistmödravården på Västmanlands sjukhus i Västerås. 

Logga in i e-tjänsterna för att själv boka tid till ditt ultraljud.

Hör av dig till din barnmorskemottagning efter att du varit på ultraljudet och boka en tid för din nästa graviditetskontroll.

Om du vill förbereda dig inför ditt besök

Ultraljudsundersökning vid graviditet

Vecka 24 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 24. Nu börjar barnmorskan mäta din mage med symfys-fundusmätning. 

Symfys-fundusmätning innebär att barnmorskan mäter din mage med ett måttband från blygdbenet till livmoderns topp. Genom mätningen kan barnmorskan se så att barnet växer som det ska.

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud, tar ditt blodprov, blodtryck och kollar din vikt.

Du och din barnmorska pratar också om din graviditet, den kommande förlossningen och annat som rör det blivande föräldraskapet.

Du får information om de föräldragrupper som erbjuds till alla som ska bli föräldrar för första gången. Föräldragrupperna anordnas på barnmorskemottagningen. Du får också information om amningsutbildningen som anordnas på BB i Västerås.

Vid det här besöket får du ett moderskapsintyg av barnmorskan som du ska skicka in till Försäkringskassan.

Kontakta BB om du märker något ovanligt

Det är viktigt att du kontaktar BB direkt om du märker något av föjande. 

 • Regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper när du vilar.
 • Någon form av blödning.
 • Misstanke om att fostervattnet har gått.
 • Barnet rör sig mindre i magen.

Om du vill förbereda dig inför ditt besök

Amning och flaskmatning

Förlossning

Plötslig spädbarnsdöd – förebyggande råd

Vecka 28-29 - graviditetskontroll

Det här besöket sker i vecka 28 för dig som ska föda barn för första gången och i vecka 29 för dig som har fött barn tidigare. Barnmorskan mäter förändringen av ditt symfys-fundusmått, tar blodprov, blodtryck och lyssnar på barnets hjärtljud.

Om du vill förbereda dig inför ditt besök

Amning och flaskmatning

Att bli förälder

Förlossning

Om barnkonventionen och barns rättigheter

Vecka 31 – graviditetskontroll för dig som ska föda barn för första gången

I graviditetsvecka 31 får du som ska föda barn för första gången gå på en graviditetskontroll. 

Barnmorskan tar ditt symfys-fundusmått, blodtryck och lyssnar på barnets hjärtljud.

Vecka 33 – graviditetskontroll

Vid det här besöket mäter barnmorskan din mages symfys-fundusmått, tar blodprov, blodtryck och lyssnar på barnets hjärtljud.

Vecka 35 – graviditetskontroll

När du är i graviditetsvecka 35 mäter barnmorskan förändringarna av ditt symfys-fundusmått, tar ditt blodtryck och lyssnar på barnets hjärtljud. Du får också väga dig. 

Barnmorskan känner efter utanpå din mage om barnet ligger med rumpan eller huvudet neråt. 

Du får tillsammans med din barnmorska skriva en sammanfattning om din graviditet till din journal. Ni pratar om dina tankar inför förlossningen och den första tiden med barnet. 

Om du vill förbereda dig inför ditt besök

Amning och flaskmatning

Förlossning

Smärtlindring under förlossningen

Vecka 37 – graviditetskontroll

När du är i vecka 37 mäter barnmorskan ditt symfys-fundusmått, tar blodprov, blodtryck och kollar din vikt. Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i din mage.

I slutet av graviditeten blir du erbjuden att boka en tid för ett eftervårdbesök cirka 6-12 veckor efter din beräknade förlossning.

Om du vill förbereda dig inför ditt besök

Barnkonventionen - om barnets rättigheter

De första dygnen efter förlossningen

Hur ska en förälder vara?

Vecka 39 – graviditetskontroll

 I graviditetsvecka 39 mäter barnmorskan förändringarna av ditt symfys-fundusmått, tar ditt blodtryck och ett eventuellt blodprov. 

Barnmorskan lyssnar också på barnets hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i din mage.

Om du vill förbereda dig inför ditt besök

Att bli förälder

Film: Att bli förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Vecka 41 – graviditetskontroll

När du är i vecka 41 mäter barnmorskan ditt symfys-fundusmått och tar ditt blodtryck. 

Barnmorskan lyssnar också på barnets hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i din mage. 

När du har varit gravid i mer än 42 veckor kallas graviditeten överburen. Vid det här besöket får du information om att boka tid för överburenhetskontroll om det är så att du går över din beräkande tid. Överburenhetskontrollen får du i så fall göra på Västmanlands sjukhus i Västerås samma dag som du har varit gravid i 42 veckor.

Om du vill förbereda dig inför ditt besök

Gravid i vecka 40+

Överburen - att gå över tiden

Besök efter förlossningen

Mellan 6-12 veckor efter förlossningen blir du erbjuden att komma tillbaka till din barnmorskemottagning för ett eftervårdsbesök.

Eftervårdsbesöket kan delas upp på flera besök. Du och din barnmorska pratar om din upplevelse av förlossningen och om hur det är för dig att ha blivit förälder. Du får också information och erbjudande om preventivmedel. 

Undersökningar vid besöket

 • Gynekologisk undersökning
 • Blodprov
 • Blodtryck
 • Vikt

Du blir erbjuden att boka en tid för eftervårdsbesöket redan i slutet av din graviditet. Om du inte har fått någon tid kan du själv kontakta din barnmorskemottagning.

Om du vill förbereda dig inför ditt besök

Amning

Bäckenbottenträning

Preventivmedel

Till toppen av sidan