Graviditet

Kulturdoula i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Är du intresserad av att ha med dig en kvinna som talar samma språk som du och ger dig stöd under förlossningen? Då kan du få träffa en så kallad kulturdoula.

Ett stöd genom graviditet, förlossning och tiden efter

Att komma till ett nytt land och inte förstå språket kan kännas otryggt. En kulturdoula är en person som redan är etablerad i Sverige och som har kännedom om graviditet och förlossning. Kulturdoulan talar samma språk som du och har fått en utbildning i att ge stöd under graviditeten, förlossningen och första tiden efter förlossningen.

Kulturdoulans roll under graviditeten och förlossningen

Kulturdoulans roll är att stödja och vägleda dig under graviditeten, förlossningen och första tiden efter förlossningen. Du får träffa kulturdoulan en gång hos din barnmorska och därefter två gånger innan förlossningen.

Kulturdoulan hjälper dig att förbereda dig under förlossningen och svara på dina frågor. När du är på förlossningen är kulturdoulan med dig. Kulturdoulan kommer hjälpa dig med kommunikation med vårdpersonalen.

Kultudoulan ger inga medicinska råd och gör inga medicinska undersökningar. Hon hänvisar till rätt instans vid sådana frågor. Kulturdoulan har tystnadsplikt.

Stödet från kulturdoulan bidrar till positiva hälsoeffekter.

Vem kan få stöd av en kulturdoula?

Du som är gravid och har:

  • bristande kunskaper i svenska språket
  • somaliska eller tigrinja som modersmål.

Att få stöd av en kulturdoula är frivilligt och gratis.

Så kommer du i kontakt med en kulturdoula

Genom din barnmorska får du kontakt med en kulturdoula. Barnmorskan informerar dig om du är aktuell för stödet och om du vill ha stödet kommer du att bli kontaktad av kulturdoulan.

Till toppen av sidan