Om du eller någon du varit i nära kontakt med har bekräftad covid-19

Egenvård och rehabilitering för dig som har och har haft covid-19

Innehållet gäller Västmanland

Det kan ta flera veckor för kropp och själ att återhämta sig efter en besvärlig och långdragen infektion.

Det är viktigt att tänka på några saker

  • Ät regelbundet och näringsrikt. Lägg till extra mellanmål om du har svårt att äta tillräckligt.
  • Varva fysisk aktivitet och vila under dagen. Försök att vara fysiskt aktiv, till exempel genom att promenera så mycket som du orkar. Det är viktigt att följa ditt träningsprogram om du har fått ett från vården.
  • Du kan uppleva andfåddhet den första tiden efter infektionen. Ta korta pauser om du blir anfådd under fysisk aktivitet. Kontakta din vårdcentral om du har kvarstående andfåddhet som begränsar dig.
  • Upprätta rutiner och få ordning på dygnsrytmen. Sömnen är viktig för din återhämtning och att vara utomhus i dagsljus dagligen. Undvik alltför mycket skärmtid.
  • Du kan känna dig ovanligt trött. Du kan få svårt att koncentrera dig, minnas och liknande tankemässiga funktioner under en tid. Det är bra att vara aktiv och ”träna hjärnan” med olika aktiviteter, men mer regelbundna pauser kan behövas. Att skriva upp viktig information kan vara till hjälp.
  • Du kan uppleva känslomässiga svårigheter så som ökad oro, nedstämdhet och drömma mardrömmar under en tid. Att prata med närstående kan hjälpa, och var inte rädd att be om hjälp från sjukvården om besvären inte klingar av. Dina närstående kan också behöva stöd. Råd och stöd om du eller en anhörig är orolig.
  • Du som har fått intensivvård kan ha minnen av overkliga upplevelser. Det betyder inte att du har drabbats av en psykisk sjukdom. Prata gärna med närstående och/eller sjukvårdspersonal för att få hjälp att sortera verkliga och overkliga händelser.
  • Om du blir sjukskriven anmäler du det till din arbetsgivare. Om du är arbetslös ska du i stället sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan. Kom ihåg att ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan, annars får du ingen ersättning utbetald.

Stöd och hjälp

Du som har hjälp från hemtjänst, hemsjukvård eller bor på ett äldreboende

Vänd dig i första hand till personalen om du har frågor eller behov av stöd och hjälp.

Du som har behov av praktisk hjälp i hemmet

Om du har behov av praktisk hjälp eller hjälpmedel för att klara vardagliga situationer i hemmet ska du kontakta kommunen där du bor. Kontaktuppgifter hittar du på din kommuns webbplats.

Råd och information

Du som behöver hjälp att komma igång med träning, hjälp med nedstämdhet/oro, sväljningssvårigheter, viktnedgång, uttalad fysisk eller mental trötthet, behov av hjälpmedel eller andra medicinska råd och information ska kontakta din vårdcentral. Kontaktuppgifter och mer information hittar du under Hitta vård.

Till toppen av sidan