Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Aktuellt i Västmanland

Vaccin till barn och ungdomar 12-15 år

Innehållet gäller Västmanland

Barn och ungdomar 12-15 år erbjuds vaccination mot covid-19. För vaccinering krävs att vårdnadshavarna ger sitt samtycke.

Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. Därför erbjuds alla barn som har fyllt 12 år och äldre vaccination mot sjukdomen.

Det vaccin som rekommenderas för barn i Sverige är Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty. Det är godkänt att användas från 12 år och ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Vårdnadshavare måste samtycka

Samtycke till vaccinering måste ges av barnets vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ska skriva på i de fall vårdnaden är gemensam. Samtyckesblanketten ska lämnas in i samband med vaccinationen.

Läs mer om vaccniation av barn och unga och hur du bokar tid.

Till toppen av sidan