Aktuellt i Västmanland

Region Västmanland i stabsläge

Innehållet gäller Västmanland

Ökad smittspridning i samhället påverkar både inflödet av patienter och förmågan att bemanna vården. Det ökade inflödet består av barn och de mest sköra äldre. De som kommer in är de som har svårast att klara påfrestningen av en infektion och har stora vårdbehov.

Hälso- och sjukvården är återigen satt under press. För att klara det höga inflödet av patienter och samtidigt bibehålla den katastrofmedicinska beredskapen går Region Västmanland upp i stabsläge idag den 19/12 kl 17.00. Utvecklingen av situationen följs därmed noga och syftet är att tidigt kunna fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Stabsläget gäller tills vidare.

"Vi är i ett ansträngt läge och har beslutat att idag gå upp i stabsläge. Patientbeläggningen är hög och vi behöver säkra bemanningen och frigöra vårdplatser. Samhällsspridningen av covid-19, RS och säsongsinfluensan är stor, vilket drabbar de som har svårt att klara infektioner", säger Lars Almroth, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland.

 

Tre beredskapslägen

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen:
  • Stabsläge, innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge, innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge, innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.
 
Källa: Socialstyrelsen
Till toppen av sidan