Aktuellt i Västmanland

Regionala rekommendationer förändras 1 juni – men nationella råd kvarstår

Innehållet gäller Västmanland

De regionala rekommendationerna för Västmanland förändras 1 juni. Men råden om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Folkhälsomyndigheten ser nationellt en minskad smittspridning, även om den är fortsatt hög.

Den 1 juni anpassas några av åtgärderna mot smittspridning för individer och verksamheter. Det finns planer för fler anpassningar men de kommer göras stegvis för att minska risk för bakslag i form av fler smittade och ett ökat vårdbehov.

- Smittläget är nu sådan att även Västmanland kan upphöra med de flesta regionala rekommendationerna. Inom vårdens verksamheter kvarstår dock kravet på munskydd när man vistas i vårdens lokaler och vid resor med kollektivtrafik i rusningstid liksom besöksförbudet som också råder tills vidare, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Region Västmanland.

Detta gäller i Västmanland

  • Att fortsätta bära munskydd vid resor med kollektivtrafiken under rusningstid
  • Att fortsätta bära munskydd vid vistelse i vårdens lokaler och inte vistas i gemensamhetsutrymmen
  • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om handhygien och desinfektera händerna före och efter besöket
  • Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distansering och hålla avstånd (två meter) till personal och övriga patienter

- För att få slut på pandemin är det viktigt att ta sitt vaccin när man får erbjudande om det och att fortsätta följa de allmänna nationella råden om att stanna hemma om man är sjuk, hålla avstånd, undvika trängsel och arbeta hemma om man kan, säger Jan Smedjegård.

Läs om de nationella råd du bör följa för att minska smittspridningen hos Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan