AKTUELLT I VÄSTMANLAND

Om att ta prov för covid-19 i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Du kan göra egenprovtagning för att se om du är sjuk. Om du har symtom och ingår i en riskgrupp eller är äldre än 60 år kan du kontakta din vårdcentral för att boka tid för provtagning.

Egenprovtagning om du är sjuk

Om du är sjuk kan du göra egenprovtagning för att se om du just nu har covid-19. Då gör du testet själv. Läs mer om hur du gör för att beställa egenprovtagning på sidan Provtagning för covid-19 i Västmanland.

Vem får ta prov för covid-19?

Personer som ingår i en riskgrupp och har symtom kan kontakta sin vårdcentral för att boka tid för provtagning. 

Om du inte ingår i någon riskgrupp men har symtom är det din läkares bedömning som gäller.

Kontakta din vårdcentral när du har symtom för att få en bedömning från din läkare och besked om du ska provtas.

Du kan inte ringa 1177 på telefon för bedömning om provtagning. 

Provtagning för personer som ingår i riskgrupp

Region Västmanland tar prover på personer som är 60 år eller äldre eller ingår i en riskgrupp. Se listan för att se om du är aktuell för provtagning. Provtagningen är gratis. 

 • För dig som är 60 år eller äldre. 

Eller

 • För dig som är yngre än 60 år och har något av följande: 
  • Om du har högt blodtryck
  • Om du har en lungsjukdom
  • Om du har en hjärt- kärlsjukdom. (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
  • Om du har diabetes
  • Om du har kraftig övervikt.
  • Aktiv cancersjukdom
  • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
  • Nedsatt immunförsvar pga av sjukdom eller läkemedelsbehandling
  • Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
  • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

Kontakta din vårdcentral när du har symtom för att få rådgivning och bedömning om du ska provtas.

Du kan inte ringa 1177 på telefon för bedömning om provtagning. 

Hur du ser ditt provsvar.

Du kan läsa mer om ditt provsvar, hur du går till väga för att hitta det och vad du ska göra om ditt svar visar att du har covid-19 på sidan för provsvar i Västmanland. 

På sidan om provtagning för covid-19 kan du läsa mer om vilka prover som finns och hur de fungerar.

Svar på frågor om provtagning

Ska jag besöka min vårdcentral?

Du ska bara besöka din vårdcentral i de fall din läkare på vårdcentralen bedömt att du behöver komma dit och du fått en kallelse. Det är mycket viktigt att du kontaktar din vårdcentral via telefon för att få en bedömning. 

Genomförs antikroppstester?

Antikroppstest är ett blodprov som påvisar förekomst av antikroppar och visar om man haft sjukdomen eller inte. Allmänna antikroppstester erbjuds inte till invånarna i Västmanland i nuläget. Enstaka prover tas på personer som har haft ett komplicerat sjukdomsförlopp som komplement för att fastställa om det har rört sig om covid-19 eller inte. Region Västmanland planerar för en kraftigt utökad antikroppstestning bland befolkningen.

Vad gäller om jag är personal inom sjukvård eller omsorg?

Sjukvårds- och omsorgspersonal som har symptom provtas via regionens företagshälsa, Regionhälsan. Samhällsviktig personal provtas också i viss utsträckning via Regionhälsan.

 

Till toppen av sidan