AKTUELLT I VÄSTMANLAND

Om att gå tillbaka till skolan efter sjukdom och vad som gäller för testning av barn

Innehållet gäller Västmanland

Just nu är det många som undrar över vad som gäller för skolgång vid sjukdom, testning och hur länge man behöver vara hemma. Se vad som gäller i de olika situationerna.

När kan elever komma tillbaka till skolan efter de varit sjuka?

Om ett barn har provtagits för covid -19 gäller följande för återgång till skolan

  • Vid negativt provsvar kan barnet återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter. Det innebär att barnet är feberfritt. Det kan eventuellt ha lätta kvarstående luftvägssymtom. Det måste kunna förväntas orka med att vara i skolan. Barnet ska inte vara genomförkyld så att det riskerar att smitta andra med något annan vanligt förkylningsvirus.

    Läs mer om provtagning för sjuka

  • Vid positivt provsvar ska barnet vara hemma minst 2 dygn efter det att det blivit feberfritt och allmänt förbättrat, och det gått minst 7 dagar sedan det blev sjukt.

    Information till dig med bekräftad covid-19

Om ett barn inte har provtagits för covid-19:

Alla barn kommer inte att kunna lämna prov. I vissa fall kan det vara barnet eller vårdnadshavaren som inte vill att prov ska tas. I andra fall kan det vara så att det är svårt att inom kort tid få en provtagningstid. Om ett barn med symtom som vid covid-19 inte provtas ska barnet vara hemma så länge hen har symtom plus ytterligare 2 dygn utan symtom.

  • Exempel: Är barnet sjukt i 2 dagar och det sedan blivit helt symtomfritt ska barnet vara hemma ytterligare 2 dygn innan det får gå tillbaka till skolan.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skolan om det gått minst 7 dagar sedan det blev sjukt.

Ett provresultat som visar negativt för covid-19 är inte ett krav för att barn ska kunna gå tillbaka till skolan.

Om egenprovtagning i åldrarna 6 till 15 år

Barn i åldrarna 6 till 15 år som ska göra egenprovtagning behöver en vuxen som hjälper till med provtagningen. Det kan vara svårt och obehagligt för yngre att genomföra momenten i provtagningen själv, då finns det en risk för att provresultatet också blir missvisande.

Läs tillsammans igenom, och följ instruktionen som följer med testkitet när ni genomför provtagningen. 

Om provtagning av barn under 6 år

Barn under 6 år kan inte längre lämna prov genom bokad egenprovtagning eller på vårdcentral i Västmanland.

Ur Folkhälsomyndighetens rekommendation för provtagning av små barn:

Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Till toppen av sidan